Menu
VCP kijkt uit naar gedegen advies RvS voor Wet Toekomst Pensioenen

De VCP vindt het positief dat het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel nu naar de Raad van State wordt gestuurd. Een tijdig en gedegen advies van de Raad van State is van groot belang om de datum waarop het stelsel moet ingaan – 1 januari 2023 – te kunnen halen. De VCP kijkt dan ook met grote belangstelling uit naar het advies. Vandaag stemde de Ministerraad ermee in om het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen naar de Raad van State te sturen.

Uitwerking

De afgelopen maanden heeft de VCP de uitgebreide input geleverd voor het wetsvoorstel, dat de uitwerking bevat voor ons nieuwe pensioenstelsel. “Onze inbreng komt overeen met onze eerdere reactie op de tekst die begin dit jaar voorlag tijdens een internetconsultatie”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. “De inhoud van het wetsvoorstel komt voor rekening van het ministerie van SZW, maar wij gaan er vanuit dat het ministerie goed naar alle inbreng heeft geluisterd. Wij zijn zeer benieuwd. Naast de vele technische details gaat onze aandacht uit naar de eerder in het Pensioenakkoord afgesproken doelen en waarborgen. Wij hopen die in het wetsvoorstel voldoende terug te vinden en dat het juridisch in orde is”, zegt Stegers.

Eerdere publicatie Raad van State

In een eerdere publicatie in 2017 gaf de Raad van State aan dat afschaffing van de doorsneesystematiek in het nieuwe stelsel niet zonder meer zou kunnen. Ook de VCP is hier altijd kritisch op geweest. Voor pensioendeelnemers voor wie de afschaffing negatief uitpakt moet compensatie komen, heeft de VCP altijd gezegd. De Raad van State vroeg in dezelfde publicatie ook aandacht voor de houdbaarheid van de zogenoemde verplichtingstelling (waardoor werknemers in bedrijfstakken automatisch deelnemen aan de pensioenregeling) en gelijke behandeling van groepen deelnemers bij de overstap naar het nieuwe stelsel en als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek en de nieuwe contracten. Omdat beide punten voor de VCP essentiële onderdelen zijn van de stelselherziening, kijken wij met interesse uit naar oordeel hierover van de Raad van State.

Indexatie

Het kabinet verwacht dat de Raad van State komend voorjaar met een advies zal komen en dat de nieuwe Pensioenwet in 2023 van kracht wordt. De sociale partners en pensioenfondsen krijgen daarna vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Naast de Wet Toekomst Pensioenen komt er op korte termijn nog lagere wet- en regelgeving, een nieuwe AMvB die onder meer betrekking heeft op indexatie gedurende de transitie en het advies van de Commissie Parameters.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws