Menu
VCP komt met afgewogen pensioencontract

Een helder pensioencontract waarbij alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Dat is de kern van het pensioenvoorstel, dat is opgesteld door de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Dit is een afgewogen pensioencontract dat zou kunnen werken voor iedereen. Het borduurt voort op eerdere voorstellen; sommige keuzes zijn herzien, andere zijn nader uitgewerkt en daarmee is dit totaalplan een aanzienlijke verbetering. “Dit is een afgewogen voorstel rekening houdend met de verschillende belangen. Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen en gaan voor duidelijkheid”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Ambitie
In het ontwerp van dit contract staat de ambitie centraal dat iedereen in 42 jaar tijd een pensioen kan opbouwen van 80 procent van het middelloon. Het idee van absolute zekerheid, zoals we dit nu kennen wordt losgelaten. “Het huidige stelsel lijkt misschien zeker, maar is het al lang niet meer. Door de wettelijk opgelegde, hoge buffervereisten en verplichting om te moeten rekenen met de risicovrije rente is er al jaren niet geïndexeerd. In ons plan is de kans op het verhogen van de uitkering juist hoger. De keerzijde is wel dat bij economische tegenwind er ook sneller wordt verlaagd. De hoogte van de premie is daarom zodanig dat we het risico van deze tegenwind kunnen dragen zonder dat de ambitie uit het zicht verdwijnt.”

Gedeelde belangen
In het VCP-voorstel is nadrukkelijk gekeken naar de belangen van werknemers, gepensioneerden, maar ook andere partijen, zoals werkgevers. Voor de pensioendeelnemers is het nieuwe contract aantrekkelijk omdat het transparant en uitlegbaar is. Met de wetenschap dat er voldoende premie wordt gestort, kan iedereen vertrouwen op een goede uitkomst. Deelnemers krijgen een goede indicatie van hun toekomstige pensioenuitkering. Werkgevers op hun beurt betalen op basis van de ambitie een stabiele premie. Ze hoeven niet bang te zijn voor latere verplichtingen, maar daar staat tegenover dat van premiekortingen nooit meer sprake zal zijn. VCP-voorzitter Van Holstein: “We werken met een vast rekenrendement. Zo realiseren we een stabiele premie. Tevens wordt daarmee de grote rentegevoeligheid van het huidige systeem opgelost. Een vast rekenrendement is dus in het belang van werkgevers en werknemers.”

Doorsneesystematiek
Dit contract staat los van de vraag of de doorsneesystematiek wordt afgeschaft, een wens van dit kabinet. Door die maatregel dreigt voor deelnemers een pensioengat tot 10% te ontstaan, waarmee 60 tot 100 miljard euro is gemoeid. Met name de deelnemers rond de 45 jaar worden hard geraakt. “Afschaffing van de doorsneesystematiek is complex en brengt risico’s met zich mee voor veel deelnemers. Veel berekeningen die gemaakt worden kijken naar gemiddelden, maar wij willen dat het voor deelnemers in alle fondsen en soorten pensioenregelingen netjes geregeld wordt. De overheid zal daar de regie in moeten nemen en daadwerkelijk zorgen voor compensatie. Mocht de compensatie niet lukken, dan is afschaffing van de doorsneesystematiek niet mogelijk, maar de aanpassingen aan het contract zouden wel kunnen doorgaan.”

Begaanbare weg
Met dit plan adresseert de VCP specifiek het vraagstuk rondom het pensioencontract waarover nog veel onduidelijk was. Daarover heeft de VCP onlangs een film uitgebracht waarin we haarfijn uitleggen hoe het zit. Anders dan vaak is beweerd, was er in november geen sprake van een bijna-akkoord. Van Holstein: “Onze bezwaren worden met dit plan geadresseerd en wij hopen hiermee een begaanbare weg te presenteren met een plan dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Met het VCP-voorstel blijven collectiviteit en solidariteit behouden en is het stelsel weer klaar voor de toekomst voor alle generaties.”

Klik hier voor de algemene Q&A over het pensioenvoorstel
Klik hier voor de technische Q&A over het pensioenvoorstel

Lees hier het artikel over het VCP-pensioenvoorstel in het FD van vandaag

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws