Menu
VCP kritisch op gevolgen deelnemers eenmalige pensioenuitkering

De VCP is zeer terughoudend ten aanzien van het voorstel van minister Koolmees, om mensen de mogelijkheid te geven een deel van hun pensioen op pensioendatum, in een keer op te laten nemen. Dit kan namelijk grote impact hebben op het latere pensioen en ertoe leiden dat toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen verlaagd worden of helemaal komen te vervallen, zegt VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Deelnemers overzien effecten niet

Ook kan het ertoe leiden dat mensen meer belasting verschuldigd zijn, vanwege ons progressieve belastingstelsel. “Veel mensen staan hier helemaal niet bij stil en kunnen de effecten slecht overzien.” De VCP ziet dan ook een belangrijke rol voor de overheid om deelnemers hier goed over te informeren.

RVU en verlofsparen

Dit zegt de VCP in een eerste reactie op een conceptwetsvoorstel van de minister waarop iedereen online kan reageren. De internetconsultatie heeft betrekking op drie onderdelen van het Pensioenakkoord, dat in juni werd gesloten. Naast de mogelijkheid een bedrag ineens op te nemen, voorziet het voorstel in RVU-vrijstelling en uitbreiding van verlofsparen van 50 naar 100 weken. Hierover is de VCP positief.

Geen stapeling van keuzemogelijkheden

Bij het kabinet leeft de wens om mensen meer keuzemogelijkheid te geven binnen hun arbeidsvoorwaardelijk pensioen. De VCP is bang dat dit ten koste van gaan van de collectiviteit en solidariteit, de ankers binnen ons pensioenstelsel. Een bedrag ineens opnemen is wat De Boer betreft de minst slechte, maar dat moet wel goed worden geregeld en het moet ook daarbij blijven. Het is ook zaak dat er geen keuzemogelijkheden kunnen worden gestapeld en daarmee meer dan 10% aanvullend pensioen naar voren kan worden gehaald. De VCP zal binnenkort met een uitgebreide reactie komen op de drie onderdelen. De internetconsultatie loopt tot 10 december.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws