Menu

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt dat alle kosten, die een ontslagen werknemer maakt voor van-werk-naar-werk, fiscaal aftrekbaar moeten zijn gedurende de gehele transitieperiode. Het is anders onaantrekkelijk voor een werknemer om zijn ontvangen transitievergoeding in te zetten voor zijn duurzaam inzetbaarheid. De VCP heeft dit middels een brief (.pdf) aan de Tweede Kamercommissie SZW voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid van 15 oktober aangekaart.

Scholingskosten voor werknemers die nog in dienst zijn, worden veelal betaald door werkgevers. Scholings- en bemiddelingskosten vallen daarnaast onder de nihilstelling bij de werkkostenregeling. Dit betekent dat werkgever en werknemer vrijwel geen belasting over deze scholing betalen. Bij ontslagen werknemers is dit anders. Bij uitkering van de transitievergoeding betalen zij inkomstenbelasting. Terwijl dit ook scholings- of bemiddelingskosten kunnen zijn. Natuurlijk bestaat er de scholingsaftrek voor gemaakte scholingskosten in de inkomstenbelasting, maar bemiddelingskosten (outplacementtrajecten ed.) vallen niet onder deze scholingsaftrek.

De VCP vraagt ook aandacht voor de duur waar inzetbaarheidskosten in mindering kunnen worden gebracht. Kennis is snel verouderd en wetenschappelijke ontdekkingen volgen elkaar razendsnel op. Een periode van vijf jaar is al snel een eeuwigheid op het gebied van technologische ontwikkelingen. Kosten die hun realistische houdbaarheidsdatum hebben overschreden, mogen nooit worden verrekend. Vijf jaar geleden was er immers nog geen sprake van een iCloud of iPad.

Als er kosten in mindering worden gebracht van de transitievergoeding van een werknemer is de VCP van mening dat dit te allen tijde transparant en individueel herleidbaar moet zijn. Het moet duidelijk zijn dat een werknemer met de verrekening instemt wanneer hij gebruik maakt van collectieve afspraken. Voorkomen moet worden dat er achteraf discussie ontstaat.

Update 16/10: tijdens het Algemeen Overleg Arbeidsmarktbeleid van de Tweede Kamercommissie SZW heeft Minister Asscher, naar aanleiding van de brief van de VCP, aangegeven dat kosten die mindering worden gebracht van de transitievergoeding van een werknemer individueel herleidbaar moeten zijn. Ook het Brabants Dagblad heeft aandacht besteed aan de brief van de VCP over het gebruik maken van een realistische houdbaarheidsdatum voor het aftrek van scholingskosten.

De Nationale Beeldbank/Jody86

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws