Menu
VCP-magazine met terugblik 2022 gepubliceerd

Het VCP-publieksjaarverslag is vandaag gepubliceerd in de vorm van een magazine waarin we terugblikken op 2022. Het is te vinden onder deze link. Het centrale thema is In beweging.

‘In beweging’

2022 was een jaar waarin veel ‘in beweging’ was. De samenleving kwam na Corona weer in beweging, maar ook de oorlog in Oekraïne bracht veel teweeg. Grote bewegingen deden zich ook voor in beleid op gebied van werk en inkomen. Als gevolg van hoge energieprijzen kwam de overheid in beweging met compensatie en een prijsplafond. Het overheidsbeleid voor de arbeidsmarkt kwam ook in beweging en zorgt hopelijk voor een positieve trendbreuk voor werknemers op de arbeidsmarkt. De VCP is nauw betrokken geweest bij de uitwerking van het samenhangende arbeidsmarktpakket. Daarnaast zijn de transities die al langer lopen volop in beweging: energie, klimaat, digitalisering.

De VCP heeft ook aandacht gevraagd voor de positie van middengroepen, de nivelleringstendens en de hoge marginale druk.

Voor en door de VCP

In dit magazine met het publieksjaarverslag kijken we terug, maar ook vooruit. Met verhalen over de loopbaanontwikkeling, hardheden in de WIA en natuurlijk de nieuwe pensioenwet. Vanuit onze rol komen we op voor wat professionals belangrijk vinden, in nauwe samenwerking met de aangesloten organisaties die in het jaarverslag uitgebreid aan bod komen. We werken er constant aan de beweging de juiste richting in te krijgen.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven