Menu
Werkloos

Heb je vragen of wil je een melding doen rond de Wet arbeidsmarkt in balans? Laat het ons weten! De VCP heeft een meldpunt ingesteld voor de Wab, die begin dit jaar van kracht werd. De VCP roept werkenden op hun ervaringen met de nieuwe wet te delen. Wil jij je verhaal vertellen, klik hier.

Ontslag

De meldingen die tot nu toe zijn gedaan, hebben betrekking op zaken als verandering in aantal uren, nieuwe tijdelijke contracten en de transitievergoeding. Volgens beleidsmedewerker Sacha Heemskerk komt uit de meldingen nog geen eenduidig beeld naar voren. “We vinden het belangrijk dat werknemers hun verhaal met ons delen. Denk daarbij aan werkenden die door de nieuwe regels eerder kans lopen op ontslag, een lagere ontslagvergoeding krijgen, of oproepkrachten die te laat horen dat ze toch niet hoeven te komen werken”, aldus VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Kloof

De Wab heeft volgens het kabinet als doel de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. De VCP heeft kritiek op onderdelen van de nieuwe wetgeving, dat geldt met name voor de nieuwe regels rond de transitievergoeding en de ruimere ontslagmogelijkheden. Ook is de VCP niet te spreken over de verruiming van de zogeheten ketenregeling, die er toe zal leiden dat werknemers langer in onzekerheid zitten.

Borstlap

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over het eindrapport van de commissie Borstlap over de toekomst van werk, die onder meer adviseert het ontslagrecht verder te versoepelen. Zo’n maatregel verzwakt de positie van professionals aanzienlijk. Het voorstel van Borstlap zorgt er volgens de VCP voor dat er nog nauwelijks ontslagbescherming is.

Evaluatie

Volgens de VCP is het onbegrijpelijk wanneer het arbeidsrecht opnieuw wordt gewijzigd. “Eerdere wijzigingen zijn nog niet eens geëvalueerd. We weten dus nog niet wat de effecten daarvan zijn op de arbeidsmarkt. Het is noodzakelijk deze eerst in kaart te brengen voordat er opnieuw gesleuteld wordt”, zegt Heemskerk.

Wat zijn jouw ervaringen met de Wab? Meld het ons hier.

 

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws