Menu

De VCP vindt dat er in het aanvalsplan ‘krapte op de arbeidsmarkt’ te weinig concrete maatregelen staan beschreven om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Nadat er jarenlang is bezuinigd door de economische crisis, is het tijd om te investeren in werknemers.

Investeer in mensen en arbeidsvoorwaarden
De VCP is het eens met het kabinet dat de werkgever als eerste aan zet is om maatregelen te nemen tegen de krappe arbeidsmarkt. De VCP vindt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Werkgevers moeten investeren in mensen en arbeidsvoorwaarden om aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Niet alleen om nieuwe werknemers aan te trekken maar ook om het zittend personeel te behouden”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Daarnaast ligt er ook een taak bij de overheid om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Na de zomer komt het kabinet pas met een initiatief hiervoor.

Onbenut arbeidspotentieel
Er staan veel mensen langs de kant zoals mensen met een arbeidsbeperking, vijftigplussers en Nederlanders met een migratieachtergrond. In de kamerbrief worden programma’s benoemd die op dit moment al lopen maar onvoldoende effect hebben omdat er nog steeds veel mensen langs de kant staan. De VCP vindt dat er meer nodig is om deze groepen aan het werk te helpen. Er worden in de kamerbrief nauwelijks concrete maatregelen benoemd die ervoor gaan zorgen dat mensen die langs de kant staan aan het werk worden geholpen. Van de beperkte maatregelen die worden genoemd is onduidelijk of het (voldoende) effect zal hebben.

Rol regio’s en sectoren
De VCP vindt het belangrijk dat goede initiatieven gestimuleerd worden. “Zowel op regionaal als op sectoraal niveau zijn er goede voorbeelden te zien. Fondsen en projecten zoals O&O, DWSRA en sectorplannen hebben laten zien dat regio’s en sectoren een grote bijdrage kunnen leveren aan problemen op de arbeidsmarkt”, zegt Van Holstein. In de kamerbrief schrijft minister Koolmees dat in eerste instantie in de sectoren de verantwoordelijkheid bij werkgevers ligt. De VCP vindt dat de overheid daarnaast een faciliterende rol heeft en daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen.

Arbeidsmarkt op de lange termijn
De VCP vindt het goed dat het kabinet wil inzetten op een brede aanpak van een leven lang ontwikkelen. Dit is nodig voor een goed functionerende arbeidsmarkt op de lange termijn. Mensen moeten wendbaar en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt van de toekomst. “Er moet geïnvesteerd worden in mensen zodat zij bestand zijn tegen de transities die we zien aankomen en andere veranderingen op de arbeidsmarkt. Investeren in alle werknemers is hiervoor noodzakelijk, ook in hoog-opgeleide werknemers”, zegt Van Holstein. De individuele leerrekening kan daarvoor een goed instrument zijn. Of dit daadwerkelijk zal bijdragen hangt af van de nadere uitwerking.

In de kamerbrief  ‘Aanpak krapte op de arbeidsmarkt’ informeert minister Koolmees de Tweede Kamer over zijn aanpak van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Deze kamerbrief is een reactie op de motie van Van Weyenberg c.s. waarin werd verzocht met een aanvalsplan tegen krapte op de arbeidsmarkt te komen. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws