Menu
VCP onderschrijft SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’

Op 25 april heeft de SER het advies ‘Discriminatie werkt niet!’ over discriminatie bij de arbeid vastgesteld. Er wordt in het advies onder andere gepleit voor diversiteitcharters voor bedrijven en voor een grotere rol voor ondernemingsraden bij het tegengaan van discriminatie.

Daarnaast wil de SER meer voorlichting en training voor werkgevers en werknemers en het toezicht en de handhaving bij klachten over discriminatie door de Inspectie SZW verbeteren. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is met name positief over het diversiteitcharter en het verbeteren van toezicht en handhaving.

Dit advies geeft ook specifieke aanbevelingen aan groepen van mensen die discriminatie bij de arbeid ervaren, zoals niet-westerse allochtonen, mensen met een arbeidsbeperking, lhbt-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders), (zwangere) vrouwen en ouderen. De VCP heeft zich met name hard gemaakt voor doorstroming van vrouwen naar hogere managementposities en discriminatie van ouderen op de arbeidmarkt.

Lees hier: SER advies ‘Discriminatie werkt niet!’ Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven