Menu
VCP onderschrijft SER-advies ‘Discriminatie werkt niet!’

Op 25 april heeft de SER het advies ‘Discriminatie werkt niet!’ over discriminatie bij de arbeid vastgesteld. Er wordt in het advies onder andere gepleit voor diversiteitcharters voor bedrijven en voor een grotere rol voor ondernemingsraden bij het tegengaan van discriminatie.

Daarnaast wil de SER meer voorlichting en training voor werkgevers en werknemers en het toezicht en de handhaving bij klachten over discriminatie door de Inspectie SZW verbeteren. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is met name positief over het diversiteitcharter en het verbeteren van toezicht en handhaving.

Dit advies geeft ook specifieke aanbevelingen aan groepen van mensen die discriminatie bij de arbeid ervaren, zoals niet-westerse allochtonen, mensen met een arbeidsbeperking, lhbt-ers (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders), (zwangere) vrouwen en ouderen. De VCP heeft zich met name hard gemaakt voor doorstroming van vrouwen naar hogere managementposities en discriminatie van ouderen op de arbeidmarkt.

Lees hier: SER advies ‘Discriminatie werkt niet!’ Advies over het tegengaan van discriminatie bij de arbeid

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven