Menu

Hoewel de Nederlandse economie voorzichtig uit het dal lijkt te klimmen, blijft de werkloosheid relatief hoog. De VCP pleit voor meer ruimte voor ontwikkeling van werkenden in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Volgens de raming van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt de Nederlandse economie met een groei van 1,8% voorzichtig uit het dal te klimmen. Het is zorgelijk dat de werkloosheid slechts minimaal afneemt tot 6,3% in de raming voor 2017. Het CPB constateert dat de toename van de werkgelegenheid net groot genoeg is om het extra aanbod op te vangen. De langdurige werkloosheid blijft echter hoog. “Het tegengaan van langdurige werkloosheid start met het mogelijk maken van de continue doorontwikkeling van alle werknemers” aldus VCP voorzitter Nic van Holstein.

De VCP wil, in lijn met de vorige week gepubliceerde aanbevelingen van de OESO en de Europese Commissie (.pdf), meer aandacht voor de ontwikkeling van werkenden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Allereerst door een goede basiseducatie, maar bovenal ook door scholing en erkenning van de opgedane vaardigheden in het werk. Er mag wat betreft de VCP geen onderscheid zijn tussen de scholingsmogelijkheden van tijdelijke en vaste werknemers. Er zijn stappen nodig naar een overkoepelend en stimulerend beleid om werknemers meer zelf de middelen en regie te geven om hun eigen duurzame inzetbaarheid te organiseren.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven