Menu

De Vakcentrale voor Professionals onderschrijft de meerjarige aanpak voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA), die minister Asscher vandaag heeft gepresenteerd, maar is kritisch. De zorgelijke trend waarbij nu al één op de drie werknemers last heeft van werkdruk, moet worden gekeerd. ‘’Werkdruk is anders niet alleen het grootste probleem van de werkvloer, maar zal dan tevens een groot probleem worden voor de reguliere zorg met alle (financiële) consequenties van dien. De focus van werkend Nederland moet worden verlegd van welvaart naar welzijn”, aldus VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Vandaag heeft minister Asscher een vierjarenplan PSA gepresenteerd. Hierin vraagt hij o.a. aandacht voor het verminderen van voortijdige uitval als gevolg van psychische klachten. Alleen aandacht vragen is echter onvoldoende, aldus de VCP. In een steeds verder geflexibiliseerde arbeidsmarkt met een 24-uurs economie is het voor werknemers van groot belang dat er wordt gezocht naar een noodzakelijk evenwicht tussen werk en privé, zonder dat werknemers het verwijt krijgen zich onvoldoende in te zetten op de werkplek. De financiële ondersteuning, die wordt geboden vanuit de overheid, is dan ook een doekje voor het bloeden voor al die mensen die nu met een burn-out thuis zitten. Naast het maken van goede cao-afspraken moet er ook voldoende handhaving zijn vanuit de Inspectiedienst SZW.

De VCP onderschrijft dat er winst valt te behalen door het verspreiden en het toegankelijk maken van beschikbare kennis en praktijkervaring. Dit om zowel werkgevers als werknemers het wederzijds belang te laten inzien dat een aanpak voor PSA op de werkvloer pure noodzaak is. De Stichting van de Arbeid (waaronder de VCP) heeft hiertoe een handreiking PSA ontwikkeld, die tijdens de SZW-aftrap PSA is gepresenteerd. Het betreft een digitaal instrument om het onderwerp PSA en in het bijzonder werkdruk op een eenvoudige manier in arbocatalogi op te nemen. In arbocatalogi worden de primaire beroepsrisico’s beschreven voor sectoren. De centrale organisaties van werkgevers en werknemers willen met dit instrument het onderwerp PSA en in het bijzonder werkdruk voor verschillende doelgroepen (werkgevers, werknemers, vaste en flexibele krachten etc.) bespreekbaar en toegankelijk maken.

Bron: de Nationale Beeldbank / Simone van den Berg

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

21 maart 2023

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Meer nieuws
Naar boven