Menu
VCP-reactie op CPB-ramingen 2016 en 2017: Tijd om middeninkomens loon naar werken te geven

“Het wordt tijd dat de lasten van met name middeninkomens wezenlijk verlaagd worden en er weer geïnvesteerd wordt in werkenden en de economie. Er moet nu geïnvesteerd worden in een brede Human Capital Agenda om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ook zijn er hogere investeringen in onder meer onderzoek en ontwikkeling nodig”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein in reactie op de laatste CPB-cijfers.

Verbeter koopkracht van middeninkomens

De middeninkomens blijven ook in 2017 de groep die niet versterkt wordt. Veel bezuinigingen in de afgelopen jaren sloegen neer op de middeninkomens. Het zogenaamde vijf miljard pakket lastenverlichting heeft de koopkracht van deze groep niet verbeterd, maar juist nog verder onder druk gezet. Nu het herstel van de economie doorzet, wordt het tijd dat de overheid de lasten van deze groep verlicht. Meer koopkracht is goed voor de binnenlandse economie.

Human Capital Agenda

Er moet worden ingezet op een bestendig en overkoepelend plan van aanpak om scholing en ontwikkeling van alle werkenden te stimuleren. Werkenden moeten om bij te blijven bij alle ontwikkelingen, veel meer mogelijkheden krijgen om zelf te investeren in kennis en vaardigheden. Maak kosten voor scholing en ontwikkeling volledig fiscaal aftrekbaar. Daarnaast is het nodig dat er een duurzaam inzetbaarheidbudget komt dat naar eigen behoefte kan worden ingezet voor scholing en ontwikkeling.

Nu tijd om te investeren

De overheidsinvesteringen zijn de afgelopen jaren ver onder het 20-jarig gemiddelde gebleven en zakken in 2017 nog verder weg. Het is belangrijk dat de overheid evenals het bedrijfsleven meer investeert. Dat is goed voor de werkgelegenheid en het economisch herstel. Ook de overheidsinvesteringen in Research en Development moeten fors omhoog wil Nederland de voorsprong op de ons omringende landen niet gaan missen.

.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws