Menu
VCP-reactie op Hoofdlijnenbrief Pensioenen: ‘Kabinet laat ruimte voor sociale partners’

‘De hoofdlijnenbrief over de visie van het kabinet op de toekomst van het pensioenstelsel laat ruimte voor sociale partners om belangrijke stappen dit jaar te zetten in het doorontwikkelen van ons stelsel’, aldus de VCP. Over de hete hangijzers in de pensioendiscussie spreekt dit Kabinet zich niet uit.

Daarbij geeft het kabinet wel mee het verstandig te vinden dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft. Verder lijkt het kabinet een voorkeur te hebben voor een algehele overgang naar premieovereenkomsten. Zij erkent dat de huidige individuele premieovereenkomst zonder risicodeling niet de oplossing is. Gezocht wordt naar een pensioencontract waarin de sterke aspecten van de bestaande premie- en uitkeringsovereenkomst kunnen worden gecombineerd. Een dit najaar te verschijnen werkprogramma moet duiding geven aan hoe daar te komen. Sociale partners worden nadrukkelijk uitgenodigd om met oplossingen te komen. De regie hiertoe behoort terecht bij de sociale partners te liggen. Hierbij wil het kabinet stilstaan bij de waarden van ons pensioenstelsel. Voor de VCP zijn deze waarden helder. ‘We moeten naar een persoonlijk pensioenvermogen waarbij individueel niet te verzekeren risico’s collectief en verplicht worden gedeeld, daar waar er voldoende risicodraagvlak en continuïteit is’, aldus VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Dit geeft stabiele en voldoende hoge pensioenen voor opeenvolgende generaties en pech- en gelukgeneraties worden voorkomen. Middels het persoonlijk pensioenvermogen krijgen mensen meer inzicht in hun opgebouwde pensioenkapitaal en hoe het delen van risico’s met elkaar hierin doorwerkt. Hiernaar is een brede wens in de samenleving.
Hierover wordt al geruime tijd gesproken in de SER. De SER is nu op eigen initiatief bezig met een verdere verkenning naar verschillende pensioencontracten met meer of mindere mate van collectieve risicodeling en verkent alternatieven voor de doorsneesystematiek.

De VCP vindt het jammer dat het kabinet zich niet uitspreek over de vraag of alle werkenden verplicht pensioen moeten opbouwen. Volgens de VCP moeten zij dit verplicht in hun (oude) pensioenfonds doen. Daar waar er geen fonds is kunnen zzp’ers dit in een nieuw op te richten Algemeen Pensioenfonds doen met verschillende solidariteitskringen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat ook deze groep werkenden een oudedagsvoorziening heeft en straks geen onnodig beroep op de sociale voorzieningen hoeft te doen.

Zie hier de kamerbrief hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws