Menu

Aanvullend op de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet is de VCP van mening dat de werkgever de wettelijke verplichting moet krijgen, jaarlijks of bij wijziging van arbocontract, zijn werknemers schriftelijk te informeren bij wie zij met werkgerelateerde gezondheidsvraagstukken terechtkunnen.

De meeste wijzigingen die voorliggen, zijn verbeteringen en worden door de VCP onderschreven in haar reactie op de internetconsultatie van het Ministerie van SZW. De VCP deelt met het kabinet dat voor een goed werkende arbodienstverlening integrale aandacht voor preventie, verzuimbegeleiding, bedrijfsongevallen, beroepsziekten en duurzame inzetbaarheid nodig is. Er is echter meer nodig voor een goed werkende arbodienstverlening. Hiervoor is een andere organisatie van de bedrijfsgezondheidszorg nodig zoals eerder geadviseerd in het SER-advies ‘Betere zorg voor Werkenden’ van september 2014.
De VCP vindt het goed dat het arbospreekuur weer wordt geïntroduceerd en de bedrijfsarts weer vrije toegang krijgt tot de werkvloer. Ook is het goed dat er een basiscontract arbodienstverlening komt met een aantal minimumeisen. Dit omdat in de praktijk blijkt dat er werkgevers zijn met maar zeer weinig voorzieningen wat leidt tot ontoereikende arbeidsgezondheidszorg.
Zie voor meer informatie de VCP-reactie op de internetconsultatie ‘Wijziging Arbowet met oog op versterken arbodienstverlening’ (.pdf).

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven