Menu

De VCP onderschrijft het wetsvoorstel waarbij kleine pensioenen niet meer worden afgekocht, maar automatisch worden overgedragen. Door de flexibilisering op de arbeidsmarkt is het in het belang van de deelnemer en hierom steeds belangrijker dat het pensioengeld dat apart wordt gezet ook daarvoor wordt gebruikt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Wel brengt de VCP nog enkele aandachtspunten en voorstellen naar voren, in reactie op het wetsvoorstel dat ter internetconsultatie voorligt.

Ook oude gevallen bij instemming verstrekkende en ontvangende pensioenuitvoerder
De VCP vindt dat ook oude kleine pensioenaanspraken automatisch dienen te worden overgedragen indien de ontvangende en de verstrekkende pensioenuitvoerder hierover ‘vrijwillige’ afspraken hebben gemaakt. Wachten hiermee tot de evaluatie van de wet is een gemiste kans.

Vervallen van zeer kleine pensioenen
De VCP vindt dat alle pensioenuitvoerders verantwoording moeten afleggen in het jaarverslag of op de website over hoe het vermogen van de hele kleine pensioenen (kleiner dan 2 euro bruto per jaar), die komen te vervallen, wordt aangewend. Als het vermogen vervalt, scheelt dat administratieve handelingen en dus ook geld, maar dat moet wel ten goede komen aan het collectief, vindt de VCP.

Zorgen over harmoniseren pensioenrichtleeftijden en schrappen bezwaarrecht
Het schrappen van het individueel bezwaarrecht bij het harmoniseren van pensioenrichtleeftijden naar één pensioenrichtleeftijd vergt voor deelnemers die dicht tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanzitten een transitiemaatregel. Tot slot pleit de VCP naast een verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden voor het schrappen van wachttijden in de Pensioenwet. Een wachttijd is een periode waarbij de werknemer al wel werkt, maar nog geen pensioen opbouwt. Dit in het bijzonder bij de uitzendsector, waar een wachttijd van 26 weken geldt.

Lees hier (.pdf) de volledige VCP-reactie op de internetconsultatie.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven