Menu
pensioen

Op 16 oktober was er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over diverse pensioenonderwerpen. De VCP heeft aan de Tweede Kamer hierom een brief gestuurd, waarin zij aandacht vraagt voor diverse pensioenonderwerpen.

Snel oplossing financiële posities pensioenfondsen

In de brief roept de VCP de Tweede Kamerleden op het gesprek met de minister in overleg te treden. Zij roept daarbij de minister op om nog deze maand met oplossingen te komen voor de financiële posities van de pensioenfondsen. Een oplossing voor zowel voor de ontwikkeling van de pensioenpremies, de opbouw en het onnodig korten van de pensioenen. ”Wachten tot de begrotingsbehandeling eind november is te laat”, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp, “omdat de gesprekken aan diverse cao-tafels en binnen de pensioenfondsbesturen over de premies en opbouwpercentages nu al lopen”.

Payrollwetgeving eerder

Verder vraagt de VCP de Kamerleden de minister te verzoeken de payrollwetgeving, waardoor ook payrollwerknemers gelijkwaardige pensioenen gaan opbouwen met die van hun collega’s die hetzelfde werk doen bij de inlener, eerder in te laten gaan. Dit nadat de minister in mei besloot de wetgeving te vertragen.

Uitwerking lumpsum pensioen luistert nauw

Ook vraagt de VCP aandacht voor de uitwerking van een eenmalig bedrag ineens en om te voorkomen dat er stapeling van keuzemogelijkheden komen waardoor pensioendeelnemers hun maandelijkse pensioeninkomen fors naar beneden kunnen zien zakken en de (fiscale) gevolgen daarvan slecht kunnen overzien. Ook zet een stapeling druk op het collectief en de bestaande solidariteit in de pensioenregeling.

Uitwerking Pensioenakkoord

Tot slot geeft de VCP aan dat zij zich binnen het traject tot dusver zorgen maakt over een zorgvuldige uitwerking van het pensioenakkoord. Voor de VCP gaat zorgvuldigheid en het halen van de doelen vóór snelheid. Het gaat tenslotte om enorme belangen voor alle rechthebbenden. Dit gezien de zeer ambitieuze planning van de minister in de Roadmap die de minister op 7 oktober jl. aan de Tweede Kamer verstuurde.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws