Menu
VCP: steunpakket doortrekken en werk maken van herstel

De VCP vindt het op korte termijn noodzakelijk om – desnoods vooruitlopend op de formatie – het steunpakket door te trekken. Tegelijkertijd moet gewerkt worden aan een verstandig herstelpakket dat moet resulteren in groei van werk en inkomen. Dat is de boodschap van de VCP aan de politiek. Voor het draagvlak van de maatregelen is van groot belang met sociale partners samen op te trekken, zegt de VCP. De aanhoudende Coronamaatregelen dreigen de spankracht van samenleving en economie te boven te gaan.

Werkgelegenheid

De maatregelen hebben er tot nu toe voor gezorgd dat de ergste gevolgen voor de werkgelegenheid zijn voorkomen. Maar in diverse getroffen sectoren is de rek er zo langzamerhand uit. “We zien bedrijven in getroffen sectoren het ondanks de steun steeds moeilijker hebben, de gevolgen voor werkgelegenheid dreigen steeds meer”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Zolang de heropening van de samenleving uitblijft, blijft een steunpakket nodig. Het wordt steeds urgenter werk te maken van herstel.”

Lessen trekken

Met het huidige (demissionaire) kabinet heeft de VCP samen met de andere sociale partners samengewerkt aan opeenvolgende nood-, steun- en herstelpakketten. De VCP wil zich daar ook met een nieuw kabinet voor inzetten. “Een nieuw te vormen kabinet moet de komende jaren klaarstaan om de sociaal-maatschappelijke en economische effecten van deze crisis op te vangen”, zegt Van Holstein. De VCP vindt het verder van groot belang om lessen te trekken uit deze crisis, zodat we in de toekomst maatschappelijk en economisch minder kwetsbaar zijn.

Publieke sector

De VCP wil verder aandacht voor de effecten van de coronacrisis op de publieke sector. Die maakt nu veel extra kosten die uit de lopende budgetten worden betaald. Denk daarbij aan de inzet van de politie bij demonstraties en extra taken bij defensie en in de zorg. Ook daar moet het kabinet een oplossing voor vinden, vindt de VCP.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws