Menu
VCP steunt Europese campagne tegen kankerverwekkende stoffen

De VCP steunt de oproep van het Europees Vakverbond ETUC om werkgerelateerde kanker tegen te gaan. Meer dan de helft van de werkgerelateerde doden worden veroorzaakt door blootstelling aan carcinogenen (kankerverwekkende stoffen) in de werkomgeving. “Iedere werknemer heeft recht op een gezonde werkomgeving, we moeten hier niet met mensenlevens spelen” aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

De Europese Commissie is voornemens slechts 30 bindende grenswaarden voor carcinogenen vast te stellen. Dit terwijl minister Asscher zelf eerder pleitte voor 50 grenswaarden. De VCP roept samen met FNV en CNV in een brandbrief (.pdf) de minister van SZW op zich tijdens het Nederlands voorzitterschap alsnog hard te maken voor minstens 50 wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. Een veilige werkomgeving moet voorop staan, een gelijk Europees speelveld moet hier aan bijdragen en er moet worden voorkomen dat er concurrentie kan plaatsvinden op de veiligheid van werknemers.

Voor cijfers over kanker en werk, zie de infographic (.pdf).

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven