Menu
VCP: succesvolle zelfstandigen moeten we koesteren

Het kabinet heeft op 23 april 2014 aan de Tweede Kamer aangekondigd een ambtelijke werkgroep in te stellen, die een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers zal uitvoeren. De groei van het aantal zzp’ers heeft zowel positieve als negatieve effecten en staat volgens het kabinet niet op zichzelf. Het kabinet heeft de werkgroep gevraagd de oorzaken en de gevolgen van de opkomst van de zpp’er in kaart te brengen en vervolgens beleidsopties te schetsen.

Op 27 augustus jl. heeft er een hoorzitting met deze interdepartementale werkgroep plaatsgevonden over zzp-ers. Visies van werkgevers-, werknemers- en zzp-organisaties passeerden daarbij de revue. Namens de Vakcentrale voor Professionals is onder andere gepleit voor meer inzicht en meer onderscheid bij zelfstandigen. Succesrijk ondernemerschap dient daarbij niet te worden belemmerd en werknemers mogen niet de dupe worden van schijnzelfstandigheid of andere schijnconstructies. Bovendien mogen constructies met zelfstandigen niet leiden tot situaties waarin de veiligheid in het geding is.

De vaststelling dat er grote verschillen bestaan tussen sectoren en dat er geen allesomvattende oplossing bestaat voor de opkomende problemen rondom zelfstandigen werd breed gedragen door de vakcentrales. In het najaar verwacht de werkgroep met het advies aan de Tweede Kamer te komen.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws