Menu
VCP-symposium 2019: Loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief

Het thema van het VCP-symposium van dit jaar is bekend: Leven lang Ontwikkelen, loopbaanontwikkeling en carrièreperspectief. Het is een onderwerp dat dichtbij de VCP staat en grote relevantie heeft voor de professional. Het VCP-symposium is op donderdagmiddag 7 november in Den Haag.

Continu stilstaan bij eigen ontwikkeling
“In de huidige tijd wordt het steeds belangrijker dat professionals en werknemers zich doorontwikkelen en daarbij ook zelf de regie in handen kunnen nemen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. “Professionals moeten nu en in de toekomst aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt. Daarom is het zo belangrijk dat je je waarde als werknemer op peil houdt. Daar moet je eigenlijk altijd mee bezig zijn. Het symposium gaat over de vraag hoe je dat het beste kan bereiken. Ook praten we over de rol die vakbonden kunnen spelen zodat iedereen zijn weg kan vinden.”

Leven lang ontwikkelen
Ook het kabinet is actief met het onderwerp bezig. Vorig jaar werden plannen ontvouwd over een Leven Lang Ontwikkelen. Leven Lang Ontwikkelen draait voor een belangrijk deel om onderwijs, maar niet alleen. De samenleving verandert op allerlei manieren door zaken als technologische vernieuwing en flexibilisering. Er ontstaat een nieuwe dynamiek met een nieuwe sociale infrastructuur waarin iedereen zijn weg moet vinden. Het aanwenden van (nieuwe) netwerken zijn daarbij heel belangrijk.

Mededeling: door omstandigheden kan het VCP-symposium dit jaar helaas niet doorgaan.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws