Menu
VCP tekent Convenant duurzaam beleggen pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen. Zij hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen getekend. Doel van het convenant is meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade.

Fatsoenlijk beheer
Namens de VCP ondertekende bestuurslid Bob van der Wal het convenant. Volgens hem hebben de vakbonden, die voor heel veel werknemers pensioenregelingen afspreken met werkgevers hierbij een belangrijke taak. “Het gaat ons erom dat de aan ons toevertrouwde gelden fatsoenlijk en duurzaam beheerd worden door de pensioenfondsen en leiden tot een duurzaam rendement en uiteindelijk goed pensioen. De verantwoordelijkheid van vakbonden gaat verder dan alleen het waken over arbeidsvoorwaarden.”

Breed draagvlak
Voor het convenant is breed draagvlak. Behalve de vakbonden VCP, FNV en CNV en pensioenfondsen zetten de ministers van Financiën, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en SZW hun handtekening. Daarnaast is het convenant ondertekend door zes maatschappelijke organisaties, waaronder Oxfam Novib en Amnesty International Nederland. Binnen het convenant werken partijen samen aan een aantal projecten (6 in totaal) waar pensioenfondsen in hun engagement niet verder komen, en waar de samenwerking de invloed van pensioenfondsen kan vergroten. In januari wordt de eerste casus bekend gemaakt.

Goed pensioen voor deelnemers
Pensioenfondsen beleggen samen voor zo’n 1360 miljard euro aan vermogen. Dat is geld van deelnemers in pensioenfondsen, dat het fonds belegt om het geld te laten groeien tot een goed pensioen voor hun deelnemers. Dat vermogen wordt wereldwijd belegd en pensioenfondsen kunnen gezamenlijk hun invloed uitoefenen zodat bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade wordt beperkt. Binnen de pensioensector ondertekenen 74 fondsen het convenant, samen goed voor 90 procent van het belegd vermogen. De diversiteit onder fondsen is groot, organisaties verschillen enorm in omvang en invloed.

Hele financiële sector heeft getekend, nu acht convenanten
Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de SER. Met dit nieuwe convenant wordt er binnen de financiële sector breed gewerkt aan internationaal maatschappelijke verantwoord investeren. Eerder tekenden de Bancaire Sector en Verzekeringssector een convenant. Er werden ook al convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) ondertekend in de sectoren Duurzame Kleding en Textiel, Duurzaam Bosbeheer, Plantaardige Eiwitten, Verantwoord Goud en Voedingsmiddelensector.
Voor een volledig overzicht, klik hier

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws