Menu
Pensioen schoonouders worden oma en opa

Het nieuwe pensioenstelsel komt er niet op de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023. Het kabinet maakte vandaag bekend dat de invoering wordt uitgesteld, naar op zijn vroegst 1 juli 2023.

Complexe operatie

De VCP is niet verbaasd over het uitstelbericht dat in de beantwoording door de minister op diverse van Kamervragen te lezen valt. Het is goed dat deze duidelijkheid er nu is. “Het gaat om een grote en complexe operatie en daarbij staat zorgvuldigheid en een gedegen Kamerbehandeling zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer voorop”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. De VCP roept haar aangesloten cao-partijen zich op deze nieuwe situatie voor te bereiden en rekening te houden diverse scenario’s.

Tijdspanne

Op dit moment buigt de Tweede Kamer zich over de nieuwe pensioenwet. De Wet Toekomst Pensioenen had eigenlijk dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer gemoeten, een tijdspanne die de VCP eerder al ambitieus noemde. Alleen al in de aanloop naar de eigenlijke beraadslagingen moest het ministerie van SZW honderden schriftelijke vragen beantwoorden. Behalve de Wet Toekomst Pensioenen moet de Kamer ook nog lagere wet- en regelgeving behandelen. Dat gebeurt nadat de WTP is aangenomen.

Advies

Ook nu liggen nog niet alle gegevens op tafel. De Kamer wacht nog op een advies van de zogeheten commissie parameters, die zich buigt over economische scenario’s. Dat advies is weer nodig bij het invaren: het omzetten van pensioenaanspraken in individuele pensioenpotten. Minister Schouten (pensioen) opperde eerder de lagere wet- en regelgeving op een later moment aan te passen als het advies van de commissie er eenmaal is.

Compensatie

De VCP volgt de beraadslagingen in de Kamer met grote belangstelling. Dat geldt zeker voor het onderdeel compensatie voor de pensioendeelnemers. In het pensioenakkoord is indertijd afgesproken dat er adequate compensatie moet komen voor deelnemers die door het afschaffen van de zogeheten doorsneesystematiek worden benadeeld. De VCP herhaalt nog eens dat die compensatie er gewoon moet komen.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws