Menu
VCP-visie ‘Naar een eigentijds pensioenstelsel!’

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest ervoor om de sterke punten van ons huidige stelsel overeind te houden, maar is van mening dat het pensioenstelsel belangrijke aanpassingen nodig heeft. ”Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair waar dat wordt geaccepteerd, zijn de uitgangspunten voor de denkrichting voor een nieuw pensioenstelsel”, aldus VCP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Er bestaan nogal wat schrikbeelden wanneer men kijkt naar de toekomst van ons pensioenstelsel. Het uiteenvallen van het stelsel met als gevolg ‘ieder voor zich’ en (mede daardoor) ‘een te laag pensioen’ zijn de voornaamste. Om deze schrikbeelden geen werkelijkheid te laten worden, is de VCP van mening dat er belangrijke aanpassingen nodig zijn.

De VCP kiest ervoor de overstap te maken naar premieovereenkomsten met collectieve risicodeling. In de actieve fase bouwt de werkende een kapitaal op, dat op enig moment wordt omgezet in een levenslange pensioenuitkering. De dringende noodzaak tot transparantie en maatwerk vraagt om deze overstap. De VCP acht het noodzakelijk dat voor individuele deelnemers en gepensioneerden zichtbaar wordt wat het aandeel is in het totale pensioenvermogen en hoe dat is gewijzigd over het afgelopen jaar. Met een goede invulling van de zorgplicht kunnen er aan werkenden dan meer keuzemogelijkheden worden gegeven in het gewenste risicoprofiel en beleggingsbeleid. Naar keuze van de solidariteitskring in het pensioenfonds kunnen in meer of mindere mate risico’s collectief worden gedeeld tussen de kapitalen op de individuele pensioenrekeningen, bij de omzetting in de pensioenuitkeringen en in de uitkeringsfase. Bij het uitvoeren van de pensioenregeling moet de ruimte voor een langetermijnbeleggingsstrategie zo groot mogelijk worden. Samen met een voldoende hoge premie-inleg draagt dat bij aan het realiseren van een inkomensgerelateerd en koopkrachtbestendig pensioen.

De VCP kiest ervoor om het uitvoeringslandschap grotendeels hetzelfde te houden. Zij voegt er echter een nieuwe vorm aan toe, zodat alle werkenden langs de lijn van hun werkgever of opdrachtgever verplicht een pensioen opbouwen. Er komt een privaat nationaal pensioenfonds waarin zelfstandig werkenden en werknemers voor wie de werkgever geen eigen pensioenregeling heeft, verplicht pensioen opbouwen.

De VCP vindt dat pensioen echt voor later is en pleit ervoor dit niet te vermengen met andere doeleinden, zoals zorg en wonen. Het beschermen van pensioen voor de oude dag voorkomt dat mensen verkeerde keuzes maken of verzuimen een pensioen op te bouwen en een beroep moeten doen op sociale voorzieningen.

De overstap op premieovereenkomsten met kapitaalsopbouw betekent een lastig transitievraagstuk. De VCP praat mee in de SER over mogelijke oplossingen.

Download hier ‘Naar een nieuw pensioenstelsel!’ (.pdf).

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws