Menu
VCP: Volgend jaar verhogen van de pensioenen als het kan

Op 21 oktober publiceerden de grootste 5 pensioenfondsen hun dekkingsgraden. Gelukkig laten de actuele dekkingsgraden van deze grote fondsen de afgelopen maanden herstel zien vanwege de oplopende rente en goede resultaten op de aandelenbeurzen. Niet in alle gevallen is dit voldoende om met de huidige rekenregels volgend jaar te kunnen indexeren, maar gelukkig in de meeste gevallen wel voldoende om volgend jaar (hoogstwaarschijnlijk) niet te hoeven korten. Om te mogen indexeren volgend jaar moeten pensioenfondsen 12 maanden gemiddeld een dekkingsgraad van 110% hebben. De VCP vindt deze eis te streng.

Nieuwe pensioenstelsel van 2023 tot 2027

In het nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk in 2027 in zal gaan, zal het verhogen of verlagen van pensioen veel meer worden bepaald door de resultaten op de financiële markten en minder afhankelijk zijn van de rente waardoor minder hoge buffers aangehouden hoeven te worden. Daarom is er ook voor de komende jaren aangepaste transitie-wetgeving uitgewerkt, dat wanneer het tegenzit de pensioenen minder snel hoeven worden te verlaagd en wanneer het meezit de pensioenen eerder mogen worden verhoogd. De wetgever wil dit laatste echter nog niet mogelijk maken, ondanks oplopende dekkingsgraden. Dat leidde tot de nodige oproepen van bijvoorbeeld de ANBO, het CNV en de FNV om indexatie van de pensioenen per 1 januari 2022 mogelijk te maken met versoepelde regels die (vooralsnog) onderdeel uitmaken van de wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel. De VCP onderschrijft deze oproep.

Oproep VCP dateert uit mei

Sterker nog, de VCP pleitte er in mei dit jaar al voor, om die pensioenfondsen die voldoende herstel hebben laten zien en een dekkingsgraad hebben van boven de 105%, wettelijk toe te staan om weer gedeeltelijk te mogen indexeren per 1 januari 2022. In mei dit jaar werd namelijk bekend dat de wetgeving voor de hele pensioenstelselherziening, waaronder de regels voor de weg daarnaartoe, een jaar opschuiven naar 1 januari 2023 en niet per 1 januari 2022. De VCP heeft toen al aangegeven het verstandig te vinden de tijdelijke regels, het zo geheten transitie-FTK, los te knippen van het grotere wetsvoorstel, dat uiterlijk in moet gaan per 1 januari 2027. Dat is in het belang van pensioenfondsen en hun deelnemers (actief en gepensioneerd) die voldoende herstel hebben laten zien, schreef de VCP toen.

Transitie-FTK

Volgens de huidige pensioenregels mogen pensioenfondsen pas een klein beetje indexeren als zij een dekkingsgraad hebben die hoger is dan 110% op 31 december over de gemiddelde afgelopen 12 maanden. Dit heet de beleidsdekkingsgraad. Volledige indexatie mag pas vanaf ruim boven de 120% beleidsdekkingsgraad. De nieuwe pensioenwetgeving Wet Toekomst Pensioenen, welke begin 2022 in de Tweede Kamer moet worden behandeld, bevat dus ook een set van tijdelijke spelregels gedurende de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In deze set wordt de wettelijke indexatiedrempel vanwaar een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen sterk verlaagd om volledig te mogen indexeren vanaf iets boven de 105%.

Politiek instrument

Het kabinet wil echter dit deel van de wetgeving niet eerder laten ingaan, dan wanneer het gehele wetsvoorstel Toekomst Pensioenen is aangenomen door de Tweede Kamer en het parlementaire proces is afgerond. Staatssecretaris Wiersma gaf aan bereid te zijn indexatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 mogelijk te maken na afronding van het parlementaire proces. Daarmee wordt het wel of niet kunnen indexeren tot een politiek instrument gemaakt om een veel omvangrijkere wet snel behandeld te krijgen door de Tweede Kamer.

Onverantwoord

Dit is volgens de VCP onverantwoord, want het wetsvoorstel verdient een uitgebreide afgewogen en integrale weging en gedegen behandeling door de Tweede Kamer waarbij alle facetten gewogen dienen te worden, en niet slechts het ene facet van de transitiewetgeving die op korte termijn wel of niet indexatie mogelijk maakt. Dit is niet in het belang van die pensioenfondsen en hun deelnemers die nu voldoende herstel hebben laten zien, maar zeker niet voor de miljoenen pensioendeelnemers die straks met het nieuwe pensioenstelsel te maken krijgen, wanneer het wetsvoorstel om deze reden geen gedegen parlementaire behandeling krijgt.

Snelle inwerkingtreding is noodzakelijk

De VCP gaat er dan ook vanuit dat serieus werk wordt gemaakt van eerdere inwerkingtreding van het transitie-FTK. De VCP hoopt dat hierover snel duidelijkheid wordt gegeven en hier niet tot volgend jaar mee wordt gewacht tot wanneer het parlementaire proces is afgerond.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws