Menu
VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Tijdens een werkbezoek aan Chemelot in de Gemeente Sittard-Geleen heeft VCP-voorzitter Nic van Holstein met directeur Loek Radix van Chemelot gesproken over de verduurzaming van de procesindustrie.

“Belangrijk om uit de eerste hand te horen waar de chemische procesindustrie tegenaan loopt bij de opgaven waar het voor staat. De industrie is belangrijk voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.”

In de achterban van de VCP leven zorgen over toekomstige werkgelegenheid, onder andere bij vakvereniging Synergo, maar ook bij vakbond De Unie. We staan voor grote ontwikkelingen in het kader van verduurzaming van de industrie.

De industriële ketens van grondstoffen tot maakindustrie moeten op orde zijn om daadwerkelijk mee te kunnen in de noodzakelijke omschakeling om een vitale duurzame industrie en bijbehorende werkgelegenheid te behouden in Nederland. Het gaat om grote investeringen in productie, maar ook om infrastructuur voor nieuwe duurzame grondstoffen en benodigde duurzame energie. Voor een succesvolle investeringsstrategie is een rendabele activiteit nodig.

Samenhang nodig

De les die Van Holstein trekt uit het bezoek is dat de beslissingen van industrie en overheid meer in samenhang genomen moeten worden. De overheid zou voor het industriebeleid in het kader van verduurzaming met een meer samenhangende benadering moeten komen: van vergunningen tot investeringen. Het kan niet blijven bij positieve en negatieve prikkels alleen. Een duurzame industrie brengt meer industrie: procesmatige verwerking van grondstoffen vanuit recycling of bio-massa voor hoogwaardige toepassingen vraagt meer stappen en meer energie. De extreem geïntegreerde keten van Chemelot is een goed voorbeeld van de onderlinge afhankelijkheid bij het verduurzamen van systemen. De producten van de procesindustrie zijn de grondstoffen van de maakindustrie. De SER heeft recent in dit kader een belangrijk advies geschreven over de verduurzaming van de maakindustrie.

Blijven investeren

Het gevaar is dat de industriële clusters door de overheid te gefragmenteerd benaderd worden. Onlangs werd bekend dat de overheid onder stoom en kokend water € 2,5 miljard investeert in sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven. Een dergelijk pakket zal een impuls geven aan deze innovatieve high-tech regio, maar lijkt toch ook incident gedreven.

De VCP zal met oog op brede welvaart en toekomstige werkgelegenheid blijven aandringen op samenhangende aanpak om verduurzaming van de industrie in goede banen te leiden. Vanuit het Rijnlands model heeft Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven een reputatie hoog te houden. Met de uitdagingen die voor ons liggen moeten overheid, ondernemers en werknemers de handen ineen slaan. Nederland moet voor multinationals aantrekkelijk zijn vanwege de juiste redenen. Daar is niks verkeerds aan en draagt bij aan onze welvaart. Daarbij mogen we ook van bedrijfsleven vragen om te investeren in onze samenleving, te investeren in innovatie, in behoud van technologische kennis en in toekomstige werkgelegenheid.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws