Menu
VCP vraagt aandacht voor betaalbaarheid en toegankelijkheid kinderopvang

Tijdens het commissiedebat Kinderopvang stond het nieuwe financieringsstelsel voor de kinderopvang centraal. Ook was er aandacht voor de betaalbaarheid van kinderopvang en gastouderopvang, met name voor middeninkomens.

De VCP heeft hier nadrukkelijk in een brief bij Kamerleden aandacht voor gevraagd in aanloop naar het debat. ‘Voor veel ouders is de opvang voor kinderen duur, met name voor middeninkomens. Dit kan een belemmering zijn om meer uren opvang af te nemen en meer uren te werken’, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker van de VCP.

Nieuw financieringsstelsel

De VCP deelt het uitgangspunt van het demissionaire kabinet: ouders de meeste zekerheid bieden door een inkomensonafhankelijke vergoeding voor werkende ouders, direct uitbetaald aan kinderopvangorganisaties. ‘Een inkomensonafhankelijke vergoeding voor werkende ouders biedt ouders immers de meeste zekerheid en voorkomt terugvorderingen’, zegt Heemskerk.

De VCP steunt dan ook het voorstel om in aanloop naar een nieuw stelsel verder te werken aan meer zekerheid voor ouders door onder andere directe financiering. Vanwege de demissionaire status van het kabinet wordt een uiteindelijke afweging van een nieuw financieringsstelsel en de te maken keuzes daarin overgelaten aan een nieuw kabinet.

Betaalbaarheid kinderopvang en gastouderopvang

De VCP heeft in haar brief nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van middeninkomens. Minister van Gennip van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) erkent de hoge kosten voor middeninkomens en dat er netto soms weinig overblijft. De minister heeft het dan specifiek over een gezamenlijk inkomen tussen de 40.000 – 90.000 euro. Er is 429 miljoen gereserveerd om de kinderopvangtoeslag te verhogen. Daarvoor zijn vier scenario’s uitgewerkt. De minister wil hiermee middeninkomens verleiden om meer uren te werken. ‘Het is positief dat de minister oog heeft voor de positie van middeninkomens. Bij het kiezen van een scenario is ook aandacht nodig voor de nu al hoge marginale druk. Een scherpe afbouw zal de marginale druk verder verhogen’, zegt Heemskerk. De verhoging is ook bedoeld om de sector de gelegenheid te geven om toe te groeien naar een grotere vraag met het oog op een nieuw stelsel. Het is nog onzeker of een nieuw kabinet dit bedrag zal investeren.

Compensatie kosten verbetermaatregelen gastouderopvang 

Het is teleurstellend dat de minister heeft aangegeven geen aanleiding te zien de kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang verder te verhogen. Gastouderbureaus en gastouders zullen extra kosten moeten maken om aan de verplichtingen uit het wetsvoorstel om de kwaliteit te verbeteren te kunnen voldoen. Een verhoging van slechts € 0,21 van de kinderopvangtoeslag is toegezegd. Voor het overige worden gastouders gedwongen om de uurprijs extra te verhogen om dit te kunnen bekostigen. De VCP maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang. Naast kinderopvang heeft gastouderopvang een belangrijke functie in het stelsel van dagopvang voor kinderen.

Lees hier de volledige brief.

 

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws