Menu
VCP vraagt aandacht voor ’Week van de Werkstress’

Werkstress is het grootste arbeidsrisico anno 2015. Nog steeds is het in veel organisaties niet gebruikelijk hier een open gesprek over te voeren en dat moet anders, aldus de Vakcentrale voor Professionals (VCP).
De VCP roept werknemers en werkgevers op om in de ‘Week van de Werkstress’, activiteiten te organiseren die werkstress verlagen, werkplezier verhogen en het gesprek hier over kunnen stimuleren.

De ‘week van de werkstress’ die loopt van 16 tot en met 19 november kan een aanleiding zijn om bij te dragen aan een cultuur waarin het normaal is om te praten over werkstress of zaken die hiertoe aanleiding kunnen geven. Wanneer dit gesprek meer open gevoerd kan worden tussen werknemer en werkgever, kunnen er waar nodig ook tijdig maatregelen worden genomen, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Uit de laatste cijfers van TNO en CBS blijkt dat 14,4% van de werknemers hoog scoort op de burn-out schaal. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Bijzondere aandacht is er dit jaar voor jongeren. Deze groep, met name 30-35 jarigen, scoort al jaren relatief hoog op de burn-out schaal en ziekteverzuim door PSA.

Op 18 november wordt er door het ministerie van SZW een gezamenlijke discussietafel georganiseerd met o.a. de VCP Young Professionals. Voor jongeren is meer autonomie en regie over de eigen loopbaan van belang. Jongeren hebben vaak flexibele contracten, waardoor zij weinig invloed hebben op werktijden of -plek. Ondernemingen dienen verder een specifiek jongerenbeleid te voeren om teveel werkstress preventief aan te pakken. ‘Als er al beleid is binnen een onderneming is hij vaak te algemeen en niet doelgroepspecifiek ingericht’, aldus Van Holstein.

Zie hier (.pdf) de factsheet van TNO met cijfers inzake werkstress, burn-out en verzuim.

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven