Menu
VCP vreest hogere kosten kinderopvang door harmonisatie

Door het plan om kinder- en peuteropvang te harmoniseren stijgen opnieuw de kosten voor kinderopvang voor groepen werkende ouders. De VCP roept de Tweede Kamercommissie SZW op om deze negatieve inkomenseffecten voor werkende ouders welke deze harmonisering veroorzaken te voorkomen. Kinderopvang is op dit moment voor werkende ouders erg duur en deze hoge kosten leiden tot suboptimale keuzes, zoals minder of zelfs stoppen met werken door een van de ouders (meestal de moeder).

Door het concept wetsvoorstel harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang ontstaan negatieve inkomenseffecten voor werkende ouders. Op basis van de koopkrachteffecten van de harmonisatie blijkt dat een gezin met verzamelinkomen van 87.500 euro er ongeveer 86 euro bruto per maand op achteruit gaat, bij een ouderbijdrage van 400 euro. Zelfs gezinnen met een onder modaal verzamelinkomen (52.500 euro) gaan er 11 euro op achteruit. Werkende ouders die een ouderbijdrage betalen voor de peuterspeelzaal die lager is dan 400 euro gaan er nog meer op achteruit.

Deze harmonisatie is een goede stap naar een stelsel met meer samenhangende voorzieningen, maar de extra rekening hoort niet bij werkende ouders te liggen. De aangekondigde extra gelden voor de kinderopvangtoeslag die bedoeld zijn om de hoge kosten voor kinderopvang enigszins te compenseren worden door de negatieve inkomenseffecten van de harmonisatie teniet gedaan. Dat kan niet de bedoeling zijn van de compensatie of van de harmonisatie.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws