Menu
‘VCP werkt aan alternatief pensioenvoorstel’

De Telegraaf heeft gemeld dat de VCP aan een alternatief pensioenvoorstel werkt. De VCP kan bevestigen dat de VCP haar verantwoordelijkheid neemt in het pensioendebat door na te denken over concrete alternatieven. „Het denken staat niet stil”, reageert VCP-voorzitter Nic van Holstein. „Maar het is te vroeg om er inhoudelijk iets over te zeggen. We zijn altijd bezig om oplossingen te bedenken, maar zoiets willen we eerst met onze partners bespreken.”

De VCP had problemen met het voorstel in november ten aanzien van onzekerheid over het pensioencontract en compensatie afschaffen doorsneepremie. Deze knelpunten van het pensioenstelsel worden behandeld in onze film. De VCP zoekt juist naar een alternatief dat een veel stabielere en meer zekere uitkering geeft. Eerdere voorstellen verdienden eerder het door de Telegraaf aangehaalde predikaat ‘Casinopensioen’. De VCP wil juisthuidige en toekomstige generaties een goed pensioen bieden waar iedereen weer op kan vertrouwen.

De VCP hecht er waarde aan dat wij met werkgevers en de overheid tot een pensioenakkoord komen dat recht doet aan de belangen van alle partijen. Hierbij hoort zorgvuldige inhoudelijke toetsing en afstemming met de betrokken partijen. Om de kansen op een succesvol akkoord zo groot mogelijk te maken zullen wij geen inhoudelijke details delen totdat dit afdoende is afgerond.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws