Menu
VCP Young Professionals pleit voor een nationale jeugdstrategie

VCP Young Professionals pleit samen met andere jongerenorganisaties zoals NJR, FNV Young & United, CNV Jongeren, ISO, LAKS en JOB voor een nationale jeugdstrategie. Steeds meer jongeren hebben het financieel lastig en vragen zich af of zij een goed bestaan kunnen opbouwen. Daar komt bij dat er bij jongeren vaak al een achterstand is vanwege een hoge studieschuld, lastige positie op de woningmarkt en vaker wordt gewerkt op een flexibel arbeidscontract. Er is een brede aanpak nodig om de problemen van jongeren aan te pakken.

Opeenstapeling van problemen
Jongeren worden geraakt door een opeenstapeling van problemen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de woningnood, de hoge prijzen voor voedsel en energie en de klimaatcrisis. Jongeren hebben meestal nog geen financiële buffers kunnen opbouwen om tegenslagen op te kunnen vangen. Als gevolg hiervan is ook het mentale welzijn van jongeren de afgelopen jaren verslechterd. Het SER Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals deel van uitmaakt, vraagt al jaren aandacht voor de positie van jongeren. Tot nu toe worden de problemen van jongeren niet aangepakt en dat terwijl de positie van jongeren verslechtert.

Inspraak van jongeren
Het doel van een nationale jeugdstrategie is om de positie voor jongeren structureel te verbeteren. Op de korte, maar vooral ook de lange termijn. Het is belangrijk dat jongeren betrokken worden en inspraak hebben. Zij zijn de expert van hun eigen leefwereld. Een nationale jeugdstrategie moet verder domeinoverstijgend zijn, dus in samenwerking met alle ministeries én voor de lange termijn, dus kabinetoverstijgend.

Breed draagvlak
Er is breed draagvlak voor de ontwikkeling van een nationale jeugdstrategie. Het SER Jongerenplatform, waar verschillende jongerenorganisaties deel van uitmaken, pleit sinds 2021 al voor een nationale jeugdstrategie. De NJR heeft dit nu verder uitgewerkt. Ook de VCP heeft in haar position paper voor de verkiezingsprogramma’s gepleit voor een nationale jeugdstrategie. Verder ondersteunen ook organisaties als de VNG, UNICEF, de Raad Volksgezondheid & Samenleving en MIND dit initiatief.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws