Menu
jongeren

In het regeerakkoord staat dat het leenstelsel gaat verdwijnen. De basisbeurs komt volgend jaar terug en er komt 1 miljard extra beschikbaar om studenten die tussen 2015 en 2022 hebben gestudeerd te compenseren in de vorm van een studievoucher of korting op de studieschuld. “Wij zijn erg positief over het feit dat het leenstelsel wordt afgeschaft. Het afschaffen van de basisbeurs heeft grote gevolgen gehad voor jongeren. Desondanks staat de compensatie die wordt voorgesteld voor studerende jongeren van de afgelopen jaren niet in verhouding met de grote financiële lasten die zij hebben moeten dragen”, zegt Wouter Kools van VCP Young Professionals.

Verkenning SER Jongerenplatform

Eerder pleitte het SER Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals zitting in heeft, al voor herinvoering van de basisbeurs, een ruimere aanvullende beurs en compensatie voor alle studenten. Het gaat om ongeveer 1,1 miljoen studenten die gestudeerd hebben onder het leenstelsel en daardoor zijn benadeeld. Studenten krijgen nu een studievoucher van 2.000 euro. “Een extra compensatie van 1 miljard is nog geen 1.000 euro per student. Dat is een schijntje in vergelijking met de studieschuld die studenten hebben en de nadelen die zij hebben ondervonden”, zegt Kools.

Compensatie voor alle studenten

VCP Young Professionals benadrukt dat een compensatieregeling voor alle jongeren moet gelden. Veel jongeren hebben zich hard ingezet om een studieschuld te voorkomen of te beperken, maar ondervinden wel de gevolgen van het huidige stelsel. Ook pleit VCP YP voor een grotere bestedingsvrijheid voor studenten. “Stimulansen kunnen eventueel worden ingebouwd, zoals aflossing van de studieschuld, maar jongeren moeten aan de hand van hun eigen situatie zelf kunnen bepalen waar ze het bedrag het beste aan kunnen besteden”, zegt Kools.

Protest

Op zaterdag 5 februari is er een Compensatieprotest in Amsterdam, georganiseerd door de LSVb en FNV Young & United. VCP Young Professionals en vele andere jongerenorganisaties ondersteunen dit. Wil je deelnemen aan het Compensatieprotest of meer informatie? Klik dan hier.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws