Menu
VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Op woensdag 14 juni van 17:00 – 18:00 uur organiseert VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP, een webinar over de mentale gezondheid bij werkende jongeren. Welke werkomstandigheden zijn risicovol? En wat is juist positief voor de mentale gezondheid? In hoeverre verschilt dit tussen jongeren en ouderen? En wat is daarbij specifiek voor jongeren van belang? Deze en meer vragen staan centraal tijdens dit webinar. Meld je nu aan!

Mentale gezondheid bij werkende jongeren
Malte van Veen zal ingaan op deze vragen. Hij doet promotieonderzoek naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen bij jonge werknemers. Zijn vraag is of er voor jongere werknemers andere stressoren gelden dan voor oudere werknemers, als het om mentale gezondheid gaat. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar werkende jongeren, hoewel zij juist in een kwetsbare positie zitten en vaker kampen met mentale klachten. Ook is zijn stelling dat je terughoudend moet zijn met verklaren vanuit verschillende generaties, zoals X, Y, Z, maar dat je juist ook naar verschillen binnen “generaties” moet kijken.

Over Malte van Veen
Malte studeerde sociale- en organisatie psychologie in Leiden en werkt nu als onderzoeker arbeidsmarktvraagstukken bij TNO. Sinds maart 2020 doet hij daarnaast promotieonderzoek aan het Amsterdam Public Health Instituut APH van het Amsterdam UMC naar werkgerelateerde mentale gezondheidsproblemen van jongeren.

Over VCP Young Professionals (VCP YP)
VCP YP is een vereniging voor jonge midden en hoger opgeleide werknemers die aan het begin staan van hun loopbaan. VCP YP behartigt de belangen van jonge professionals, daarnaast is het een netwerk waarin jonge professionals ervaringen, kennis en informatie kunnen uitwisselen. VCP YP heeft een stem in het sociaal overleg en in de politiek. Zo maakt VCP YP deel uit van het SER-jongerenplatform en PensioenLab. Daar gaat het om onderwerpen als loopbaanontwikkeling, de balans tussen werk en privé, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, werkdruk, de (flexibele) arbeidsmarkt, pensioenen en werken met een beperking.

Aanmelden
Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@vcpyp.nl. Deelname is gratis.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws