Menu
Veel onzekerheid bij jongeren naar de toekomst

Voor jongeren zijn het geen eenvoudige tijden. Al worden ze in het politieke debat steeds serieuzer genomen, er is veel onzekerheid over de toekomst. Dat was te horen op de eerste Prinsjesdagborrel die de jongerenorganisatie van de VCP, VCP Young Professionals, had georganiseerd.

Prinsjesdag

De bijeenkomst was precies een week na Prinsjesdag, de dag waarop alle aandacht uitging naar de landelijke politiek en de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Veel aandacht tijdens de bijeenkomst ging uit naar wat er voor jongeren in 2023 in het vat zit.

Woningmarkt

Wouter Kools, die de afgelopen jaren plaatsnam in het SER-jongerenplatform, toonde zich positief over de plannen van het kabinet met de woningmarkt. Denk aan het schrappen van de verhuurdersheffing, meer ruimte voor nieuwe woningen en de daling van de prijs voor sociale huurwoningen. Het zijn in elk geval concrete voornemens, maar of de problemen op de woningmarkt – voor jongeren echt een enorm issue – hiermee worden opgelost is nog de vraag. Ook gaat er veel tijd overheen voordat zulke maatregelen effect hebben, terwijl jongeren nu problemen hebben.

Cocktail

Kools noemde de problemen waar jongeren voor staan een giftige cocktail. Denk aan financiele last door de studie, ontoegankelijke woningmarkt, hoge verwachtingen op de werkvloer en daarbuiten, het uitstellen van een gezin en psychische druk. Allemaal problemen die het SER Jongerenplatform in diverse publicaties uitgebreid heeft beschreven.

Jongereninspraak

Positief is dat jongeren in het politieke debat de afgelopen jaren een serieuzere stem hebben gekregen, signaleerde Kools. Leden van het Jongerenplatform, waar VCP Young Professionals deel van uitmaakt, worden geregeld uitgenodigd bij ministers om het gesprek aan te gaan. Jongeren worden dus gehoord, maar het kabinet moet er wel echt iets mee doen, was tijdens de bijeenkomst te horen. Daar moeten nog echt flinke stappen worden gezet. Het eerdere advies van het Jongerenplatform heet niet voor niets ‘En nu … daden!’.

Vakbonden

Ook de rol van de vakbonden kwam tijdens de Prinsjesdagborrel aan bod: of het niet zorgelijk is dat de belangstelling voor een lidmaatschap daalt. Sacha Heemskerk van VCP YP zei dat de tevredenheid onder over wat vakbonden doen in elk geval niet afneemt. Ze waarschuwde voor een scenario waarbij jongeren het zonder bonden moeten doen. “Dan moet je veel dingen zelf op de werkvloer regelen, ook wat nu heel vanzelfsprekend is. Dat realiseren veel mensen zich niet.”

VCP YP prinsjesdagborrel zaal Sacha

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws