Menu
Veel problemen bij uitvoering nieuwe Wajong regels

Bij de uitvoering van de nieuwe Wajong-regels gaat veel mis. Veel Wajongers hebben nog geen idee waar ze financieel aan toe zijn en sommigen gaan er zelfs op achteruit, tegen beloften van het kabinet in. Er is meer mankracht nodig bij het UWV om de problemen op lossen.

Onzekerheid inkomen

Bij diverse organisaties die opkomen voor de belangen van Wajongers, waaronder Stichting Studeren & Werken op Maat (aangesloten bij de VCP), zijn meldingen binnengekomen van mensen die er op achteruit lijken te gaan. Dat is in strijd met eerdere afspraken: vorig jaar beloofde de staatssecretaris nog dat dat niet zou gebeuren. Dit is een verontrustende situatie. Het lijkt vooral te gaan om Wajongers die wisselend wel of geen baan hadden, flexibele uren werkten of onder de voortgezette werkregeling vielen en sommige maanden onder het minimumloon verdienden.

Garantiebedrag

Er zijn problemen bij het berekenen van het zogeheten garantiebedrag, dat een inkomensachteruitgang moet voorkomen. Nu blijkt dat die berekening vertraging oploopt in gevallen die afwijken van de standaardsituatie. De VCP maakt zich zorgen om verrekeningen. “Als er verrekeningen ontstaan, kunnen mensen snel in de problemen komen. Dit moet te allen tijde worden voorkomen”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. Verder is de brief over het garantiebedrag die Wajongers hebben ontvangen volstrekt onduidelijk: de ontvangers moeten het doen met een brutobedrag per dag, het maandbedrag moeten ze zelf berekenen.

Wachttijd

Ook ontstaan er problemen bij Wajongers die naar een andere regeling binnen de Wajong willen overstappen. Zij moeten wel tot een jaar wachten voor ze iets horen. “Dat kan niet de bedoeling zijn, mensen verkeren in grote onzekerheid. Het UWV moet daarom voldoende deskundig personeel aanstellen om de aanvragen snel af te handelen”, zegt Heemskerk.

Brief

Samen met onder andere SWOM, IederIn, LCR en CNV onderschrijft de VCP een brief aan minister Koolmees (SZW) van FNV Wajonggroep. Deze brief gaat in op de uitvoering van de nieuwe Wajong-regels, die vorig jaar door de Eerste Kamer werden aangenomen. De regels hebben betrekking op mensen die op jonge leeftijd te maken hebben gekregen met een ziekte of een handicap.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws