Menu
Verandering en vooruitgang

We roepen het niet elke dag van de daken, maar als werknemersorganisatie zijn wij een groot deel van onze tijd bezig met verandering en vooruitgang. Over een breed front is de wereld in verandering. Denk aan de arbeidsmarkt, het klimaat en de digitalisering. Grote ontwikkelingen die impact hebben op de wereld waarin wij leven en op de werknemer in het bijzonder.

Als werknemersorganisatie maken wij ons in de eerste plaats sterk voor de werknemer: zodat hij niet alleen duurzaam inzetbaar is, maar ook een wezenlijke bijdrage kan leveren aan al die veranderingen. Een bijdrage in de vorm van kennis en ervaring. Zonder de werkvloer komt de wereld niet verder, zo eenvoudig is dat. Een werknemer wil daarbij zelf ook zijn aandeel in de vooruitgang terugzien.

Denk bijvoorbeeld aan het grondstoffenakkoord, dat eraan moet bijdragen dat we zuinig met onze hulpbronnen omspringen. Als VCP maken we ons sterk voor een actieve inzet van de professional, zodat die vanuit zijn expertise aan verandering kan bijdragen. Daar hoort bij dat de werknemer zelf ook vooruitgang kan meemaken, waarbij hij zich ook zelf moet kunnen ontwikkelen.

Vooruitgang betekent dus dat je met een brede blik naar de wereld moet kijken. Zien waar de kansen liggen en hoe je een realistisch antwoord kunt geven op de uitdagingen van deze tijd. Actueel is de krapte op de arbeidsmarkt en de toegenomen werkdruk en regeldruk. Daar moet verandering in komen, het is tijd om te investeren in werknemers. Werknemers willen voldoende professionele ruimte en vooruitgang.

We kijken als werknemersorganisatie om ons heen, naar de professional, maar ook naar onszelf. Want veranderingen zullen ook op het vakbondswerk impact hebben. Over een maand praten we daarover tijdens het VCP-symposium, in het SER-gebouw. Ik kijk ernaar uit, omdat ik nu al weten dat het ons vooruitgang brengt.

Deze column van VCP-voorzitter Nic van Holstein verscheen deze maand in het SER-magazine.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws