Menu
Verbeter de positie van mensen met een arbeidsbeperking

De dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking moet anders. Voor de begeleiding en ondersteuning naar werk moet een regionaal loket komen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de gemeente waar ze wonen. Dat schrijft de VCP samen met SWOM, IederIn, WijStaanOp!, FNV Uitkeringsgerechtigden, de LCR en de Coalitie voor Inclusie in een brief aan de (in)formateur. Ze pleiten verder voor het monitoren van de inclusieve arbeidsmarkt en voor maatregelen zodat mensen met een beperking een volwaardig inkomen krijgen als ze naar vermogen werken.

Ondersteuning naar werk

De ondersteuning voor mensen met een arbeidsbeperking is nu vaak ondermaats. Veel van hen staan onnodig aan de kant. Financiële prikkels leiden ertoe dat mensen met de beste baankansen als eerste worden geholpen. Ook verschilt de ondersteuning per gemeente. De maatschappelijke organisaties pleiten daarom voor een vaste, onafhankelijke plek waar mensen terechtkunnen met vragen over de arbeidsmarkt en ondersteuning, een zogeheten werknemersservicepunt. “Het is van belang dat iemand de ondersteuning krijgt die bij hem of haar past, met zeggenschap en keuzevrijheid. Dat biedt de meeste kans op werk”, zegt Sacha Heemskerk, beleidsmedewerker bij de VCP. Het servicepunt kan aansluiten bij bestaande structuren en voortbouwen op de kennis en ervaring die wordt opgedaan in de regionale mobiliteitsteams.

Monitor de inclusieve arbeidsmarkt

Veel mensen met een arbeidsbeperking zijn buiten beeld geraakt. Zij vallen sinds 2015 niet meer onder de Wajong maar in de reguliere bijstand, een veel bredere groep dan mensen met een arbeidsbeperking. Ook mensen die niet in aanmerking komen voor een uitkering zijn vaak buiten beeld. “We weten onvoldoende hoe het met deze groep gaat en hoe beleid uitwerkt. Er is onderzoek en monitoring nodig. Beleid kan dan worden bijgesteld als dat nodig is”, zegt Heemskerk. Naast de financiële positie en de arbeidsparticipatie, moet onderzoek zich ook richten op de kwaliteit en niveau van het werk, de ontwikkelingskansen en de ervaren kwaliteit van leven en gezondheid.

Volwaardig inkomen

Mensen die vanwege een arbeidsbeperking niet volledig kunnen werken, moeten gecompenseerd worden voor de uren die zij niet kunnen werken. Nu is een deel van het inkomen vrijgesteld en ontvangen zij een aanvullende bijstandsuitkering. Deze zogeheten vrijlatingsregeling levert veel onzekerheid op en geldt alleen zolang de werknemer niet samenwoont en niet te veel spaargeld heeft. Zo kunnen veel mensen geen eigen leven opbouwen. “Het is onbegrijpelijk wanneer iemand volledig werkt binnen de mogelijkheden, maar daar niet eens het wettelijk minimumloon mee verdient. Dat moet nodig veranderen”, zegt Heemskerk.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws