Menu

In hun visiebrief over het MBO pleiten de vakcentrales om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. De vakcentrales vinden dat studenten goed moeten worden voorbereid op de steeds veranderde arbeidsmarkt. Het is van belang dat studenten voldoende worden toegerust met de vaardigheden van de toekomst.

Ook voor werkenden is het van belang dat het MBO zich aanpast aan de toekomst. Door de vraag naar hoger gekwalificeerd personeel wordt leven lang leren steeds belangrijker. Door middel van de invoering van deelkwalificaties, erkenning eerder verworven competenties, meer aanbod van flexibele leerroutes, versterking doorlopende leerlijn (VMBO, MBO en HBO) en het opnieuw invoeren van (deeltijd)bekostiging in het MBO kunnen werkenden zich eenvoudiger op-, om- of bijscholen.

FNV, CNV en VCP reageren hiermee op de Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs van 4 juni jl. Een verdere uitwerking van deze brief volgt nog.

De Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws