Menu

In hun visiebrief over het MBO pleiten de vakcentrales om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. De vakcentrales vinden dat studenten goed moeten worden voorbereid op de steeds veranderde arbeidsmarkt. Het is van belang dat studenten voldoende worden toegerust met de vaardigheden van de toekomst.

Ook voor werkenden is het van belang dat het MBO zich aanpast aan de toekomst. Door de vraag naar hoger gekwalificeerd personeel wordt leven lang leren steeds belangrijker. Door middel van de invoering van deelkwalificaties, erkenning eerder verworven competenties, meer aanbod van flexibele leerroutes, versterking doorlopende leerlijn (VMBO, MBO en HBO) en het opnieuw invoeren van (deeltijd)bekostiging in het MBO kunnen werkenden zich eenvoudiger op-, om- of bijscholen.

FNV, CNV en VCP reageren hiermee op de Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs van 4 juni jl. Een verdere uitwerking van deze brief volgt nog.

De Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven