Menu

In hun visiebrief over het MBO pleiten de vakcentrales om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. De vakcentrales vinden dat studenten goed moeten worden voorbereid op de steeds veranderde arbeidsmarkt. Het is van belang dat studenten voldoende worden toegerust met de vaardigheden van de toekomst.

Ook voor werkenden is het van belang dat het MBO zich aanpast aan de toekomst. Door de vraag naar hoger gekwalificeerd personeel wordt leven lang leren steeds belangrijker. Door middel van de invoering van deelkwalificaties, erkenning eerder verworven competenties, meer aanbod van flexibele leerroutes, versterking doorlopende leerlijn (VMBO, MBO en HBO) en het opnieuw invoeren van (deeltijd)bekostiging in het MBO kunnen werkenden zich eenvoudiger op-, om- of bijscholen.

FNV, CNV en VCP reageren hiermee op de Kamerbrief over toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs van 4 juni jl. Een verdere uitwerking van deze brief volgt nog.

De Nationale Beeldbank / Hans Tak

Laatste nieuws

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Meer nieuws