Menu

Vijf dagen vaderschapsverlof is volgens de VCP een goede eerste stap. Hiermee staat Nederland echter nog steeds in de Europese achterhoede. Om arbeid en zorg beter te kunnen combineren binnen het gezin en de band tussen vader en kind te versterken pleit de VCP, in haar Kamerbrief, voor een uitbreiding naar tien dagen vaderschapsverlof aangevuld met 100 dagen flexibel inzetbaar betaald ouderschapsverlof

Bij moderne arbeidsverhoudingen hoort ook modern ouderschap. Uitbreiding van de verlofregelingen zorgt al direct vanaf de geboorte van het kind voor een betere verdeling van zorg en arbeid tussen mannen en vrouwen. Dit betekent dat vrouwen én mannen de ruimte moeten krijgen om betrokken te zijn bij de zorg voor een kind, in het eerste levensjaar en dit beter inpasbaar te maken in het werk.

Een groot gedeelte van de werknemers is onvoldoende bekend met alle verlofregelingen die wettelijk of per cao gelden. Werkgevers dienen daarom de combinatie arbeid en zorg onderdeel te maken van functionerings- of jaargesprekken. Bovendien vindt de VCP dat werkgevers proactief de (wettelijke) verlofregelingen binnen de organisatie meer kenbaar moeten maken. Als laatste moet ook de overheid, in samenwerking met sociale partners, een gezamenlijke campagne voeren om alle verlofregelingen onder de aandacht te brengen van werknemers.

Het combineren van arbeid en zorg gaat de komende jaren een nog grotere vlucht nemen. De VCP vindt daarom dat een werknemer zelf (fiscaal) kan sparen voor verlof, voor studie, mantelzorg of zorg voor de kinderen. Een werknemer blijft zo beter in het arbeidsproces betrokken en vergroot daarmee ook de duurzame inzetbaarheid in de verschillende fases gedurende hun carrière.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws