Menu
Verdere uitbreiding WNT gaat te ver

De VCP heeft gereageerd op het conceptvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Wet Normering Topinkomens (WNT) te laten gelden voor iedereen die werkt in de (semi-)publieke sector. De VCP denkt dat door uitbreiding van het bezoldigingsmaximum in deze sectoren knelpunten zullen ontstaan op de arbeidsmarkt en op termijn een drukkende werking zal uitgaan op het loongebouw.

In het verleden zijn in een aantal gevallen onverantwoordelijke bestuurders te ver gegaan qua beloning van hun eigen topinkomens. Daarom acht de VCP het gerechtvaardigd dat de overheid excessen aanpakt, maar het voornemen van de regering om alle functionarissen onder de normering te brengen is buiten proportie.

De overheid moet bovendien het recht op een vrij en collectief onderhandelen respecteren. De overheid moet zich onthouden van ingrepen in het arbeidsvoorwaardenoverleg, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Deze zeer bijzondere omstandigheden zijn wat VCP betreft niet aan de orde. Met dit voorstel van de regering komen Europese regelgeving en internationale verdragen steeds verder in het geding.

Gegeven de kritiek vindt de VCP het goed dat er geen uniform verbod op variabele beloning is opgenomen in het voorstel. Ook is de VCP tevreden met de uitsluiting van medische specialisten en luchtverkeersleiders. Wij menen echter wel dat meer groepen uitzondering verdienen en hebben de minister daarom opgeroepen hier nogmaals naar te kijken.
De door ons gestuurde brief kunt u hier (.pdf) vinden.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws