Menu

Culemborg, 29 mei 2012

“Verdringing van oudere werknemers”

“Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt om mensen in dienst te nemen, die net met pensioen zijn gegaan, terwijl door de voorstellen over het ontslagrecht de werknemers die nog niet pensioengerechtigd zijn, makkelijker ontslagen kunnen worden. Daarmee ligt verdringing op de loer”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op het wetsvoorstel dat minister Kamp van SZW vandaag aan de Raad van State heeft gestuurd. Volgens dat wetsvoorstel wordt een aantal regels aangepast voor de werkgevers, die AOW-gerechtigden in dienst hebben.

Volgens het wetsvoorstel hoeft het loon bij ziekte maar zes weken, in plaats van twee jaar te worden doorbetaald en worden de re-integratieverplichtingen voor werkgevers beperkt. Hiermee worden gepensioneerde werknemers, die nog vitaal zijn, financieel aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers. Verder gaat het kabinet de mogelijkheid om tijdelijke contracten met gepensioneerden aan te gaan, verruimen. Nu mogen tijdelijke contracten niet vaker dan drie keer achter elkaar worden aangeboden zonder dat het daarna overgaat in een contract voor onbepaalde tijd.

Volgens het voorstel vallen AOW-gerechtigde werknemers straks wel onder het wettelijk minimumloon. Nu heeft een 65-plusser dat recht nog niet. “Op zich is daar niets mis mee, maar we hadden liever gezien dat de 65-plusser tegen vergelijkbare arbeidsvoorwaarden een baan vervult als zijn of haar jongere collega. Als dit wetsvoorstel doorgaat, zullen wij ons inzetten voor gelijke arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden voor de mensen die ook na de AOW-leeftijd willen doorwerken”, aldus Van der Wal.

Het kabinet streeft ernaar om het wetsvoorstel per 1 juli 2013 te laten ingaan.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws