Menu

Het kabinet heeft de opbouw en lengte van de WW verkort. Sociale partners hebben afgesproken deze verkorting op de WW te repareren. Deze reparatie start vanaf 1 juli 2016, maar er is al in een aantal cao’s een proeftuin ingericht. Omdat er voor werknemers en cao-onderhandelaars nog veel onduidelijkheden zijn, hebben VCP, FNV en CNV een informatieve film over de reparatie WW gemaakt.

ww reparatie V08

WW reparatie

Door de reparatie-afspraken wordt voorkomen dat mensen vanaf tien jaar werkervaring minder WW gaan opbouwen. Ook zorgt het ervoor dat mensen recht blijven houden op de al bestaande 38 maanden WW. De werknemers nemen de premie, vanuit het brutoloon, voor de WW-reparatie voor hun rekening. De werknemers gaan hierdoor iets meer betalen. Maar hierbij geldt: wie betaalt, bepaalt. Het kan dus niet dat een volgend kabinet in de WW gaat snijden.

Laatste nieuws

Betaald ouderschapsverlof van kracht

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof van kracht

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

1 augustus 2022

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Nabestaandenpensioen

28 juli 2022

Platform Werken aan ons Pensioen: informatie over nabestaandenpensioen

Meer nieuws
Naar boven