Menu

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2022 met drie maanden verder omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. Het Ministerie van Financiën heeft bekendgemaakt dat de pensioenrichtleeftijd voor de aanvullende pensioenen per 1 januari 2018 naar 68 jaar gaat. De VCP pleit voor meer mogelijkheden flexibele pensionering.

AOW in 2022 naar 67 jaar en 3 maanden
Het CBS maakte op 31 oktober de nieuwe raming van de levensverwachting bekend. Een grote meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer stemde in 2012 in met de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 op gezette tijden automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dat gebeurt in stappen van drie maanden per jaar, aan de hand van een in de wet vastgelegde formule. De verhoging van de AOW-leeftijd moet volgens de wet vijf jaar voor de inwerkingtreding bekend worden gemaakt. Daarom wordt met de hogere levensverwachting nu ook de verhoging van de AOW-leeftijd bekend gemaakt voor wie na 1954 geboren is. Op SVB.nl kunnen mensen hun AOW-leeftijd berekenen. Zie hier ook een bijlage (.pdf) met het tijdspad AOW-leeftijd. 

Flexibele AOW en uittreden
De VCP stelt dat de verhoging van de AOW-leeftijd om meer mogelijkheden voor flexibele pensionering vraagt. Een flexibele AOW moet mogelijk worden gemaakt en de fiscale boete op vervroegde uittreding verdient heroverweging. Meer mogelijkheden voor flexibele pensionering laat ruimte voor maatwerk ten aanzien van de stijgende generieke AOW-leeftijd. Mensen die eerder willen stoppen of al dan niet in deeltijd willen doorwerken, moeten dat makkelijker kunnen doen.

Overbruggingsregeling moet worden uitgebreid
De VCP vindt ook dat de zogeheten overbruggingsregeling AOW moet worden uitgebreid. De VCP is van mening dat deze regeling langer moet doorlopen voor mensen die al deelnemen aan een prepensioenregeling en nu met deze nieuwe stijging te maken krijgen. Daarbij pleit de VCP ook voor ruimere inkomens- en vermogensgrenzen om binnen de voorwaarden van de regeling te vallen. Nu is de regeling slechts voor een zeer beperkte groep met een laag inkomen beschikbaar en moeten anderen hun aanvullend pensioen naar voren te halen om het gat op te vangen.

Pensioenrichtleeftijd ook aangepast
Ook is op 31 oktober bekendgemaakt dat voor de tweede pijler de pensioenrichtleeftijd omhoog moet gaan. De pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. Een wijziging van de pensioenrichtleeftijd moet een jaar van tevoren bekend worden gemaakt. Als gevolg van de gestegen levensverwachting zal de pensioenrichtleeftijd met ingang van 1 januari 2018 worden verhoogd van 67 naar 68 jaar. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op de fiscale pensioenopbouw van voor die datum.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws