Menu
Verlengen PAWW-regeling nu mogelijk

CAO-partijen kunnen vanaf nu afspraken maken om de zogeheten PAWW-uitkering met vijf jaar te verlengen. Ze hebben tot uiterlijk 1 april 2022 de tijd om verlenging aan te melden bij de Stichting PAWW, die de regeling uitvoert. De VCP roept op om daar zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Met een PAWW-uitkering worden de WW en de loongerelateerde WGA bij arbeidsongeschiktheid verlengd. Het gaat om een private regeling, waaraan diverse bedrijven en sectoren meedoen.

Armslag

Met een PAWW-uitkering hebben mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn langere tijd financiele armslag, voordat ze eventueel in de bijstand belanden. Door de regeling nu tijdig te verlengen wordt voorkomen dat de regeling vervalt en werknemers zonder een PAWW-uitkering komen te zitten. “Het is daarom van belang om op korte termijn hierover afspraken te maken op decentraal niveau”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Premie

Eerder was al bekend geworden dat de PAWW-premie volgend jaar 0,2 procent van het brutoloon bedraagt, de helft minder dan dit jaar. De premieverlaging is mogelijk door de lage werkloosheid en doordat er voldoende reserves zijn opgebouwd. De PAWW werd in het leven geroepen na bezuinigingen op de WW en WGA. Eind vorig jaar telde de regeling 2,2 miljoen deelnemers. Partijen die niet gaan verlengen, kunnen dat tot 1 januari 2022 aangeven bij de Stichting PAWW.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws