Menu
Nic van Holstein persfoto

Het is positief dat het kabinet de coronasteun langere tijd voortzet en meer investeert in scholing en werkgelegenheid. Dat zegt de VCP in een reactie op de steun- en herstelmaatregelen die kabinet vandaag heeft gepresenteerd. “In de gesprekken met het kabinet hebben wij het belang van continuïteit en de behoefte aan scholing en begeleiding onderstreept”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Uit de crisis komen
“Het is goed dat het kabinet de steunoperaties continueert en investeringen in werkgelegenheid wil doen. Het is zaak om zo goed mogelijk uit de crisis te komen. Sommige bedrijven zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Samen moeten we zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden en waar dat niet mogelijk is mensen goed begeleiden en ondersteunen.”

Perspectief
De VCP benadrukt dat werknemers perspectief moeten behouden op werk. “Er moet tijdig ingezet worden op scholingstrajecten en begeleiding van werk naar werk. De steun moet niet leiden tot een afwachtende houding, met werkgevers moeten daarover afspraken gemaakt worden.” De VCP benadrukt verder dat het van groot belang is dat ook jongeren de juiste ondersteuning krijgen. Veel van hen zijn hun baan reeds verloren. Ook zij moeten zo snel mogelijk aan werk worden geholpen.

Loonkostenregeling
De VCP is blij dat de loonkostenregeling NOW doorgetrokken wordt en dat er ruimte komt voor scholing en begeleiding. Het nieuwe steunpakket gaat op 1 oktober in en heeft een looptijd van negen maanden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws