Menu
Haven

Het kabinet doet er goed aan de steunmaatregelen nog een keer te verlengen, ook nu Nederland steeds verder van het slot kan. Ondanks de verdere versoepeling van de coronamaatregelen zitten veel werknemers en bedrijven nog in onzekerheid. Het is daarom verstandig dat het steunpakket nog zeker de komende drie maanden van kracht blijft, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie.

Van steun naar herstel

Het kabinetsbesluit betekent onder meer dat bedrijven ook in het derde kwartaal kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). “Op die manier blijft de werkgelegenheid gewaarborgd en behouden mensen hun inkomen. Als sociale partners hebben wij er bij het kabinet op aangedrongen dat het steunpakket wordt verlengd in het kader van herstel”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP is hoopvol over een herstel van de economie, nu steeds meer mensen aan de slag kunnen, maar het zal niet vanzelf gaan. Het is belangrijk komende tijd het herstel te bevorderen.

Dilemma’s deels opgelost

Het kabinet geeft ook aan met een aantal dilemma’s rond het steunpakket te worstelen. Niet allemaal kunnen ze worden opgelost, maar de samenloop NOW en de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt wel aangepakt. De TVL-steun leidt daarmee niet tot vermindering van NOW. Daarnaast krijgen ondernemers meer tijd om hun opgebouwde belastingschuld terug te betalen. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten voor
huishoudens met een inkomensterugval wordt verlengd. Het kabinet is daarover ook in gesprek met de VNG. Met de verlenging van het steunpakket is ongeveer 6 miljard euro gemoeid.

Thuiswerken

De VCP verwacht dat ook na de coronacrisis meer mensen zullen thuiswerken, ook daar waar in het verleden een zekere koudwatervrees was. Ondanks de voordelen ervaren ook veel werknemers thuiswerken als zwaar, door drukte thuis of onvoldoende faciliteiten. “Daarom moeten we dit goed regelen: het is belangrijk dat werknemers goed gefaciliteerd worden door hun werkgever, zodat ze hun werk ook thuis fatsoenlijk kunnen doen en ook straks weer de mogelijkheid hebben naar kantoor te gaan”, zegt voorzitter Nic van Holstein. Komende tijd zullen we daarover het gesprek blijven entameren.

Geen verplichte coronatesten werknemers

Ondanks dat het aantal besmettingen snel afnemen blijft de VCP aandacht vragen voor de positie van werknemers die te maken krijgen met coronatesten op de werkvloer. Het is een principieel punt dat werkgevers hun werknemers niet tot een test mogen verplichten, maar de VCP is er niet gerust op dat het in de praktijk ook zo gaat. Daar waar het openen van de samenleving gepaard gaat met testen, zijn werknemers terecht uitgezonderd. Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek en daarvoor zijn er minder ingrijpende maatregelen zoals handen wassen en afstand houden.

 

 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws