Menu

Culemborg, 29 februari 2012
Persbericht FNV, CNV en MHP

Vakcentralevoorzitters doen dringende oproep aan Minister-president Rutte:

‘Verlies je niet in de cijfers’

‘Verlies je niet in de cijfers, het gaat om mensen’, is de dringende oproep die de drie Nederlandse vakcentralevoorzitters doen aan Minister-president Rutte, zo vlak voor de Europese-top. Op 1 en 2 maart komen de Europese-leiders bijeen. In de ogen van de vakcentralevoorzitters moeten zij vooral praten over economisch bestuur en sociaal beleid.

“Europa is geen boekhouderclub”, aldus Jaap Smit, voorzitter van het CNV. Zijn collega-voorzitter Agnes Jongerius van de FNV vult aan: “Europa draait om mensen. En die hebben nu vooral behoefte aan banen. Banen en behoorlijke sociale grondrechten. Dat is waar Europa nu op korte termijn voor moet zorgen.”
Bob van der Wal, voorzitter van de MHP voegt daaraan toe: “Het is nu tijd om te werken aan een andere agenda. De ambitie moet ook zijn een sociaal Europa.”

De voorzitters van FNV, CNV en MHP zijn overtuigd van de noodzaak van een sterke euro, en overtuigd van de noodzaak van een goed economisch bestuur. Maar de drie vakcentralevoorzitters zijn niet overtuigd van de nadruk op korte termijn bezuinigingen, zonder te kijken naar hervormingen die op de langere termijn de zekerheid verschaffen van een gezonde economie inclusief aanpalend sociaal beleid en kwalitatief goede publieke voorzieningen. Zo schrijven zij in hun brief aan de Minister-president.

Nederland moet zich in Europa inzetten voor een goed economisch bestuur. Smit: “Goed economisch bestuur is vooruitkijken, dat is hervormen zodat begrotingsevenwicht op lange termijn echt haalbaar is. Dat is niet pril economisch herstel wegbezuinigen of ongenadig hard snijden in de sociale zekerheid.”

De drie voorzitters pleiten in de brief voor een Europa waarin naast solide economisch bestuur, bescherming van de positie van de burger centraal staat en werkgelegenheid gecreëerd wordt door innovatie: ‘Zodat wij ons met de Europese burger achter het Europese project kunnen blijven scharen. Onze boodschap voor Europa is in de kern hetzelfde als voor Nederland: hervorm en geef de burgers hun vertrouwen terug!’

Download hier de brief.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven