Menu
Vernieuwd SER-Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden

Het SER-Voorbeeldreglement voor ondernemingsraden is vernieuwd. In een OR-reglement staan regels voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. Ook de gratis tool waarmee or’s snel een op hun situatie passend reglement opstellen is aangepast. De VCP roept (startende) ondernemingsraden op hier hun voordeel mee te doen.

Taken en bevoegdheden

Een or-reglement opstellen is vaak een lastige klus. Daarom staan in het Voorbeeldreglement ondernemingsraden modelreglementen en gaat het in op de Wet op de ondernemingsraden. Daarnaast geeft het reglement informatie over de taken, bevoegdheden en rechtspositie van OR-leden en over afspraken tussen de or en de ondernemer.

Verplichting

Het Voorbeeldreglement voor OR’s van de SER ondersteunt ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten. Elke ondernemingsraad moet een reglement hebben.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws