Menu
Verruiming doelgroep Quotumwet goede zaak

De voorgestelde verruiming van de doelgroep voor de Quotumwet met arbeidsgehandicapte werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, is volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) een goede zaak. De Tweede Kamer heeft hierover op 9 december jl. een motie aangenomen. De VCP dringt al een tijd aan op verruiming, omdat het gevaar bestond dat werknemers met een beperking die meer dan het WML kunnen verdienen, buiten de boot dreigden te vallen. De motie moet daarom snel een vertaling krijgen naar de praktijk in de regionale werkbedrijven.

Zonder de aanpassing bestaat het gevaar dat werkgevers een extra drempel ervaren bij het aannemen van werknemers met een beperking die zelfstandig meer dan het minimumloon kunnen verdienen. Bijvoorbeeld doordat zij gebruik maken van een voorziening, zoals bijvoorbeeld braille apparatuur. Doordat deze groep in eerste instantie niet onder de doelgroep valt, zouden werkgevers die werknemers niet bij de baangarantie kunnen meetellen.

In het sociaal akkoord staan werkgevers garant voor minimaal 125.000 banen voor werknemers met een beperking in 2025. In 2015 moeten de eerste 6000 plaatsingen een feit zijn. Voor werknemers met een beperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, kent de participatiewet een aantal extra instrumenten, zoals o.a. loonkostensubsidie.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws