Menu
Verschillen pensioenfondsen uitvoering duurzaam beleggen

De meeste pensioenfondsen beschikken over beleid dat voorziet in maatschappelijk verantwoord beleggen, maar er zijn grote verschillen in de manier waarop ze dat concreet maken. Ook zijn ze niet allemaal even volledig. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd onder pensioenfondsen die het Convenant voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) een jaar geleden hebben gesloten.

Milieu
Doel van het convenant is meer inzicht te krijgen in mogelijke risico’s van beleggingen op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade. In het convenant werken de pensioenfondsen samen met overheid, vakbeweging en maatschappelijke organisaties om duurzaam te beleggen. Ook de VCP heeft de overeenkomst ondertekend.

Nulmeting
Als onderdeel van het convenant is nu een zogeheten nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in de stand van zaken op dit moment. Volgens de commissie die het onderzoek heeft uitgevoerd hebben beleggers zaken als milieu, goed bestuur en sociale aspecten wel op hun netvlies, maar ze kijken daarbij toch vooral wat de mogelijke negatieve impact daarvan is op hun beleggingen. De bedoeling van het convenant is nou juist dat ze ook oog hebben voor de gevolgen van beleggingen op bijvoorbeeld lokale gemeenschappen of de situatie van werknemers.

Verankering
In het convenant is afgesproken dat de deelnemende partijen internationale afspraken zoals OESO-richtlijnen in hun beleid verankeren. Volgens de commissie moet de kennis hierover op een hoger peil komen. Tot eind volgend jaar hebben de deelnemende pensioenfondsen de tijd om hun beleid aan te passen. Het IMVB-convenant is vorig jaar ondertekend door 74 fondsen, samen goed voor 90 procent van het belegd vermogen.

Klik hier voor het rapport over de nulmeting

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws