Menu

De laatste tijd gaan in kringen van werkgevers wilde plannen rond over het belasten van pensioenpremie, het inleveren van loon of vakantiedagen voor investeringen. Het inkomen van de werknemer staat ook al onder druk door de nivellering van het kabinet. Het ligt dus meer voor de hand om de lonen te verhogen om koopkracht te behouden. De plannen van de werkgevers slaan volgens MHP de plank volkomen mis.

De directeur van werkgeversorganisatie AWVN kwam begin oktober met een pleidooi om pensioengelden en vakantiedagen in te zetten voor investeringen. Eind september bleek al uit een onderzoek van HR-trends dat 4% van de respondenten in het afgelopen jaar salaris heeft ingeleverd. Daarbij worden ook pensioenvoorzieningen, vakantiedagen, reiskostenvergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden versoberd. Een zorgelijke trend, zeker als er geen enkel verband is met behoud van werkgelegenheid, maar uitsluitend de aandeelhouder of investeerder profiteert.

Werknemers mogen niet onder druk worden gezet om loon of pensioen in te leveren. Bestaande afspraken in arbeidscontract en CAO dienen gerespecteerd te worden en kunnen niet zomaar eenzijdig of onvrijwillig worden veranderd. De MHP vindt dat loonsverlaging niet de norm kan zijn. Het dreigen met het niet kunnen afwenden van faillissement grenst al snel aan morele chantage. Natuurlijk kan een werkgever in lastig vaarwater komen, maar dan moet dat open besproken worden met vakorganisaties. In plaats van versobering van arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat er nieuwe afspraken worden gemaakt om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws
Naar boven