Menu
Versoepeling corona-maatregelen: verantwoord over straat

De corona-denktank van de SER adviseert om meer in deeltijd thuis te gaan werken. Dat scheelt drukte op straat, waardoor het corona-virus beter in toom wordt gehouden. In een briefadvies aan het kabinet pleit de denktank ook voor meer onderwijs online en het gebruik van de fiets.

Veiligheid

Het advies draait om de vraag hoe Nederland zijn mobiliteit moet inrichten, nu de lockdownmaatregelen langzaamaan worden versoepeld. Nu het land van het slot gaat, gaan meer mensen van a naar b. Tegelijk moet hun veiligheid wel worden gewaarborgd en de economische basis van onze samenleving overeind blijven.

Mobiliteit in goede banen

Volgens de denktank is het daarom van groot belang om mobiliteit in goede banen te leiden. Dat kan door arbeid, onderwijs en dienstverlening slimmer te organiseren. Thuiswerken kan een van de oplossingen zijn omdat dan minder mensen hoeven te reizen. Voor online-onderwijs geldt hetzelfde.

Gedragsverandering

Verantwoorde mobiliteit vraagt ook veel van de mensen zelf, schrijft de denktank. “Afstand houden in het OV en op straat moet een tweede natuur worden, en dat gaat niet van de ene op andere dag”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp, die aan het SER-briefadvies heeft meegewerkt. “Maar we moeten hier wel met zijn allen aan werken.”

Handhaving

Volgens van de Kamp is ook handhaving van de regels zoals de anderhalve meter een belangrijk aandachtspunt. “Denk aan het in- en uitstappen op stations, daar moet je elkaar de ruimte geven. Een strikte naleving van de regels is niet altijd haalbaar, maar het moet wel gebeuren. Op korte termijn moeten OV-partijen en de overheid heldere afspraken maken hoe we dit allemaal gaan organiseren.”

Arbeidstijden

Volgens de denktank zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen. Bijvoorbeeld door tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten. Daarnaast adviseert ze een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs te maken.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws